Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines genomför riktad kvittningsemission för ett lån om c:a 0,8 MSEK

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Bolaget") styrelse har, med stöd av
årsstämmans bemyndigande den 14 december 2017, beslutat att genomföra
en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB
med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet
med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital.

Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr. Beslutet innebär
att högst 445 500 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar
med högst ca 50 914,29 kronor. Efter emissionen kommer antalet aktier
i Bolaget att uppgå till 67 919 609 och aktiekapitalet i Bolaget att
uppgå till ca 7 762 241,48 kronor.

Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på
marknadsmässiga villkor och att emissionen är till fördel för alla
befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets
rörelsekapital.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
september 2018.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat
på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både
slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan
nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta
influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med
målsättningen att bli det första godkända nasala influensavaccinet
för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av
influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt.
Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både
nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den
fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där
äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen
2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan
barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare
affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-genomfor...
http://mb.cision.com/Main/11552/2618716/909455.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.