Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines offentliggör prospekt och inleder teckningsperiod

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har upprättat ett prospekt
avseende den förestående företrädesemissionen av units, som
offentliggjordes den 18 januari 2016. Prospektet har den 24 februari
2016 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet och
anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats
(www.eurocine-vaccines.com) och på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se).

Erbjudandet i sammandrag

För varje på avstämningsdagen den 23 februari innehavd aktie erhålls
en (1) uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt att teckna tre (3) så
kallade units. En unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget
samt en (1) nyemitterad teckningsoption som ger rätt att teckna en
(1) nyemitterad aktie i Bolaget till rabatterad kurs mellan 17
oktober och 28 oktober 2016. Se prospektet för fullständiga villkor.

Teckningstid units: 25 februari - 11 mars 2016.
Teckningskurs: 1,10 kronor per unit. Courtage utgår ej.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 19 februari 2016 och första dag exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2016.

Handel med uniträtter kommer att ske under perioden 25 februari - 19
mars 2016

Handel med BTU kommer att ske under perioden 25 februari till dess att
Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske
omkring början av april 2016.

Antal units som emitteras är 16 344 887, vilket ger lika många nya
aktier och lika många nya teckningsoptioner.

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen. Legal
rådgivare till bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer
som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land
där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får
inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner
eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk lag.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den
kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-offentli...
http://mb.cision.com/Main/11552/9924516/481862.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.