Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines presenterar resultat från klinisk influensastudie

Eurocine Vaccines presenterar immunologiska resultat från klinisk
influensastudie i äldre vuxna, 50 till 75 år.

Eurocine Vaccines har under den gångna influensasäsongen, 2017/2018,
genomfört en klinisk studie med sin nasala influensavaccinkandidat
Immunose™ FLU i äldre vuxna, där totalt 298 personer har deltagit.
Studien genomfördes både med syfte att generera ytterligare
säkerhetsdata innan studier i barn och för att utvärdera nasal
vaccinering mot influensa i äldre vuxna. Som tidigare meddelats,
visade Immunose™ FLU god säkerhet och tolerabilitet i studien.

Nu kan bolaget informera om att Immunose™ FLU[1]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...)
inducerade en influensaspecifik immunrespons både i nässlemhinna
(mukosal IgA[2]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...))
och i blodserum (HI[3]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...))
i äldre vuxna. Dock var immunresponsen likartad i jämförelsegruppen
som fick influensaantigen nasalt, utan bolagets adjuvansteknologi
Endocine™. Det betyder att ingen adjuvanseffekt kunde påvisas för
dessa två immunparametrar i detta ålderssegment.

Efter två doser gav en av Immunose™ FLU-grupperna en högre IgA-titer i
nässlemhinna i subgruppen 65 till 75 år, än efter en dos av den
injicerade jämförelseprodukten. Den senare genererade högre HI-titrar
än Immunose™ FLU.

Ytterligare immunologiska data, VN-titrar[3], förväntas i november.
Därefter kommer bolaget att besluta om den fortsatta utvecklingen av
Immunose™ FLU i äldre vuxna respektive barn.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2
oktober 2018.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...)
Immunose™ FLU består av sönderdelat inaktiverat
influensavirusantigen och bolagets nasala vaccinadjuvans Endocine™

[2]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...)
Influensaspecifikt IgA är antikroppar specifikt mot influensa. I
nässlemhinnan anses de utgöra den första linjens försvar mot
influensasmitta.

[3]
(http://file///C:/Users/HansArwidsso_v0dm3ds/Documents/Eurocine%20Vaccine...)
HI, hemagglutinin-inhibering, och VN, virusneutralisering, är de
mest efterfrågade immunresponserna i blodserum.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat
på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både
slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan
nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta
influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med
målsättningen att bli det första godkända nasala influensavaccinet
för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av
influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt.
Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både
nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den
fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Påföljande kliniska studie,
där äldre vuxna inkluderades, genomfördes redan under
influensasäsongen 2017/2018. Studien genererade nödvändig
säkerhetsdokumentation innan barn studeras, samtidigt som
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum bekräftades.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-presente...
http://mb.cision.com/Main/11552/2633079/919438.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.