Du är här

2017-09-19

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines presenterar resultaten från den kliniska studien - en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en
influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i
den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med
de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska
resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen
av Immunose™ FLU.

Under måndagen kom de sista immunologiska analyserna från den kliniska
studie som genomfördes under säsongen 2016/2017, vilket gör att
resultatet från den omfattande Fas I/II-studien med
influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU kan summeras.

- Vi är mycket nöjda då vi har fått precis de resultat som kan
förväntas i en första studie bland friska frivilliga, säger VD Hans
Arwidsson.

Resultaten visar att Immunose™ FLU inducerar en influensaspecifik
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum.

Ökningen av det serologiska immunsvaret (HI och VN)[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) är genomgående likvärdig eller
högre efter vaccinering med Immunose™ FLU jämfört med efter
vaccinering med Fluenz, det enda nasala influensavaccinet i
västvärlden. Som förväntat gav den injicerade jämförelseprodukten
högre immunsvar i serum.

En fördjupad analys har dessutom visat att fler av de försökspersoner
som fått Immunose™ FLU har en stor ökning av influensaspecifikt
IgA[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) i nässlemhinnan jämfört
med de som fått någon av jämförelseprodukterna (Fluenz respektive ett
injicerat vaccin)[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3).

Utöver dessa resultat har Eurocine Vaccines tillgodogjort sig
värdefull kunskap och unik erfarenhet kring dosering, volymer och
administrering vilket ytterligare flyttar fram vår position inom
området nasal vaccinering.

Tillsammans med de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de
immunologiska resultaten från studien en god grund för den fortsatta
utvecklingen av Immunose™ FLU i vaccinets primära målgrupper d.v.s.
där immunsystemet är omoget eller försvagat, helt i enlighet med
tidigare presenterad strategi. Bolaget kommer att ge ytterligare
information om den fortsatta utvecklingen inom en vecka.

Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines det strukturerade arbetet att
finna och välja rätt partner för samarbete kring de senare faserna av
utvecklingen, samt utreder ytterligare affärsmöjligheter med
teknologiplattformen Endocine™.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg den 19 september 2017.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) HI,
hemagglutinin-inhibering, och VN, virusneutralisering, är de mest
efterfrågade immunresponserna i blodserum.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Influensaspecifikt IgA är
antikroppar specifikt mot influensa. I nässlemhinnan anses de utgöra
den första linjens försvar mot influensasmitta.

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Omkring dubbelt så stor
andel försökspersoner som fått Immunose™ FLU har mer än en fyrfaldig
ökning av influensaspecifikt IgA i nässlemhinnan jämfört med de som
fått någon av jämförelseprodukterna.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. En klinisk fas I/II-studie i vuxna
har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet
Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar
god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum,
vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™
FLU.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-presente...
http://mb.cision.com/Main/11552/2349054/724370.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.