Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines") kan idag, tillsammans med
Spixia Biotechnology AB ("Spixia Biotechnology") och forskare vid
Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk
djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Studien visar att vaccinet
är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och hög
dos, samt att optimering av immuniseringsschemat ger ytterligare
positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten
av det testade vaccinet överträffar det som i tidigare studier gett
skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den
första prekliniska studien i samarbetet.

I de studier som har genomförts i samarbete mellan Eurocine Vaccines
och Spixia Biotechnology har olika administreringssätt utvärderats i
mus. Den nu presenterade studien visar bland annat att vacciner
injicerade i en muskel utgör den mest effektiva immuniseringsvägen.
Dessutom visas att immunresponsen påverkas både av
immuniseringsschemat och den administrerade dosen.

"Vi ser nu att vi genom att optimera immuniseringsschemat kan påverka
styrkan av immunresponsen så att antikroppsnivåerna ökar. Detta ger
värdefull information som underlag till hur stora och hur många doser
som vi bör studera i våra kliniska studier" säger dr. Karl Ljungberg,
chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. "Det är väldigt
spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i
vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse", säger
professor Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
AB. "Vi ser nu fram mot den fortsatta utvecklingen och de första
gemensamma stegen mot tillverkning och kliniska prövning", fortsätter
Karl Ljungberg.

Om utvecklingen av klamydiavaccin

I augusti 2019 beslutade Eurocine Vaccines, baserat på positiva
prekliniska resultat, att selektera två av tre utvärderade
vaccinkandidater som lämpliga för fortsatta prekliniska studier, med
målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av
vaccinkandidaterna. Den ena av de selekterade vaccinkandidaterna är
mot klamydiainfektion.

Eurocine Vaccines tecknade en avsiktsförklaring med Spixia
Biotechnology om utveckling av klamydiavaccinet i november 2019, där
bindande bestämmelser ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt
till den 30 juni 2020.

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande
vacciner saknas på marknaden idag. Den globala
försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia
bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och
Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder
US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024
enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag
specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd
infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga
symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker
globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till
svåra komplikationer, som till exempel infertilitet,
utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan
klamydiainfektion även medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt
överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande
vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots
det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas,
varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Det ger en gynnsam
konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot
bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka
utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den
globala hälsan.

Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och
utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget
har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge
skydd till 2031. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-present...
https://mb.cision.com/Main/11552/3105978/1243462.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.