Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-15

Eurocine Vaccines: Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines ABa

Eurocine Vaccines AB (publ) har den 14 december hållit årsstämma
varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och
valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen
framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för
verksamhetsåret 2015/2016, beslutade att ingen utdelning ska lämnas
och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2015/2016.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Michael
Wolff Jensen (omval), Pierre A. Morgon (omval), Jan Sandström (omval)
och Pär Thuresson (omval). Till styrelsens ordförande valdes Michael
Wolff Jensen (omval).

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt 15 000 000 aktier till marknadsmässiga
villkor. Styrelsen kan således besluta om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen skall
kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag
eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på
kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om ersättning till styrelsen och om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av
styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka skall
representera de tre röstmässigt största ägarna. Ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn.
Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för
influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att
barn ska vaccineras mot influensa. Den kliniska utvecklingen med
bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet
Immunose™ FLU, påbörjas med en fas I/II-studie i vuxna, som nu pågår
under influensa-säsongen 2016/2017 och där resultaten kommer att
kunna presenteras runt halvårsskiftet 2017.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/11552/2150696/604230.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.