Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Eurocon Consulting: Delårsrapport januari-september 2017

Koncernen juli-september 2017

· Nettoomsättningen ökade till 45,0 (44,7) MSEK
· Rörelseresultatet ökade till 4,7 (3,6) MSEK
· Rörelsemarginalen ökade till 10,5 (8,1) procent
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 4,2 (3,1) MSEK
· Resultatet efter skatt ökade till 3,6 (2,3) MSEK
· Resultatet per aktie ökade till 0,09 (0,05) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (4,5)
MSEK

Koncernen januari-september 2017

· Nettoomsättningen ökade till 165,9 (152,2) MSEK
· Rörelseresultatet ökade till 21,6 (13,8) MSEK
· Rörelsemarginalen ökade till 13,0 (9,1) procent
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,5 (13,3) MSEK
· Resultatet efter skatt ökade till 17,2 (10,3) MSEK
· Resultatet per aktie ökade till 0,41 (0,25) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,4 (19,7)
MSEK

· Koncernens likvida medel ökade till 29,8 (25,7) MSEK och
soliditeten ökade till 59,5 (56,9) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson

Det är ett fortsatt gynnsamt marknadsläge med bra efterfrågan och
orderstock. Omsättningen landade på 45,0 (44,7) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK med en rörelsemarginal
om 10,5 (8,1) procent. Efterfrågan på våra tjänster ökade även under
det tredje kvartalet, framförallt inom skogs- och gruvindustrin.
Rörelseresultatet och övriga rörelseintäkter har påverkats positivt
av återföring av en bokförd skuld för tilläggsköpeskilling om 2,0
MSEK. Exklusive denna återföring minskade resultatet något jämfört
med föregående år. En anledning till detta är att vi under kvartalet
påverkats av större semesteruttag. Detta för välbehövlig vila efter
goda insatser under det första halvåret där vi visat upp mycket bra
resultat.

Omsättningen för de tre första kvartalen ökade med 9,0 (7,2) procent
och landade på 165,9 (152,2) MSEK. Vi redovisar ett rörelseresultat
som ökade med 56,0 procent till 21,6 (13,8) MSEK med en
rörelsemarginal om 13,0 (9,1) procent.

För segmentet Engineering har det under året pågått ett antal större
investeringsprojekt inom skogsindustrin. Vi är delaktiga i några av
dessa och har under perioden erhållit uppdrag från bland annat Holmen
Iggesund. Vi bedömer att vi kan vinna ytterligare projekt hos andra
kunder under resten av året.

Åtagandet för SCA Östrands massafabriks om- och tillbyggnad pågår och
de uppföljningar som görs regelbundet visar att projektet framskrider
enligt plan för vår del. Även projektet med Elof Hansson
International AB och APP med deras fabrik i Indonesien följer
planerna efter en senarelagd uppstart. Vi har även vunnit ett antal
nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som Mölnlycke
Healthcare och LKAB. Aktiviteten hos våra kunder i Kiruna har ökat
vilket stärkt vår verksamhet längst i norr på ett bra sätt med
positiva utsikter för framtiden.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande
med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av
kvartalet som gör att utsikterna förbättrats för kommande kvartal.

Det är med stor glädje jag kan rapportera att vi efter periodens
utgång har genomfört ett förvärv av KLT Konsult AB enligt utskickat
pressmeddelande. KLT är ett gediget bolag som redovisat bra resultat
under åren. Huvudkontoret ligger i Växjö. Kontor finns också i
Kalmar, Kristianstad och Västervik och bolaget har 41 stycken
välmeriterade medarbetare. Jag är övertygad om att detta kommer att
stärka vår verksamhet och utveckla vår gemensamma framtid positivt.
KLT ingår resultatmässigt i Eurocon fr.o.m. 1 oktober.

Örnsköldsvik i oktober 2017

Peter Johansson, VD

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting
AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för
offentliggörande den 31 oktober 2017.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad,
Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna.
Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och
erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom
skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår
specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier,
förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra
kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är
projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och
installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC,
anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och
revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/delarsrapport-januari-sep...
http://mb.cision.com/Main/11569/2379408/744240.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.