Du är här

2017-10-05

Eurocon Consulting: Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar KLT Konsult AB i Växjö

Eurocon Consulting AB (publ) förvärvar KLT Konsult AB i Växjö och
stärker sin position i södra Sverige. Förvärvet har betalats genom
kontant betalning och apportemission.

KLT Konsult AB ("KLT") har en historia som sträcker sig ända tillbaka
till 1965. Dagens KLT, med kontor i Växjö, Kalmar, Kristianstad och
Västervik, har 41 anställda. KLT erbjuder konsulttjänster baserade på
ett brett branschkunnande i samverkan med teknisk kompetens inom
verkstads- och processautomation samt el- och installationsteknik.
KLT medverkar i ett projekts alla skeden från förstudie till färdig
anläggning, eller som kompetens- och resursförstärkning i kundernas
organisation.

Genom förvärvet stärker Eurocon Consulting AB (publ) ("Eurocon")
tjänsteutbudet i södra Sverige och sammantaget kommer vi att kunna
utveckla verksamheten för både KLT och Eurocon med nya kompetenser
till redan befintliga kunder, men även möta nya kunder och nya
branscher.

KLT har en årlig omsättning på cirka 45 MSEK och en rörelsemarginal i
nivå med Eurocon. KLT ingår i Eurocon från och med tillträdesdagen
den 5 oktober 2017, med ekonomiskt övertagande från den 1 oktober.
Förvärvet väntas bidra positivt till Eurocons vinst per aktie från
fjärde kvartalet 2017.

"KLT liknar Eurocon både avseende affärsinriktning och företagskultur
och vi är mycket glada över att KLT nu blir en del av Eurocon. KLT
har en gedigen kompetens som är efterfrågad på marknaden och som
stärker våra positioner och närvaro inom de branscher där båda
företagen idag verkar framgångsrikt. Sammantaget kommer vi att kunna
utveckla verksamheten för både KLT och Eurocon med nya kompetenser
till redan befintliga kunder, men även möta nya kunder och nya
branscher. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans och få ett stort
kompetens- och erfarenhetsutbyte", säger Peter Johansson, VD och
koncernchef för Eurocon.

"För KLTs del ger detta möjligheter till ökade åtagande i projekt
tillsammans med Eurocons teknikkunnande och storlek. Den geografiska
spridningen ger båda våra huvudinriktningar,
installationsprojektering och industriautomation, nya möjligheter
till både teknisk utveckling och geografisk expansion. Vi ser fram
emot att ingå i Eurocon och bidra till bolagets expansion i södra
Sverige." säger Jonas Kroll, VD för KLT.

Köpeskillingen, för ett obelånat KLT med en nettokassa om 2,75
miljoner, uppgår till maximalt 1.800.000 aktier i Eurocon samt
maximalt 28.000.000 kronor kontant. Vid övertagandet betalas
24.000.000 kronor kontant samt 900.000 aktier. Tilläggsköpeskillingen
om maximalt 4.000.000 kronor och maximalt 900.000 aktier är kopplad
till resultatet för 2017-2018 och betalas ut under första halvåret
2019. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras av Eurocons
tillgängliga likvida medel och en förvärvskredit.

I samband med förvärvet hölls ett styrelsesammanträde i Eurocon varvid
det beslutades att genomföra en apportemission av 900.000 aktier i
Eurocon riktad till KLT Holding AB som ett led i genomförandet av
förvärvet av KLT Konsult Aktiebolag. Aktieteckning och betalning med
apportegendom bestående av aktier i KLT Konsult Aktiebolag
genomfördes i samband med dagens förvärv.

Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet i Eurocon med 90.000 kronor
till 4.272.727,90 kronor och antalet aktier efter apportemissionen
kommer att uppgå till 42.727.279 aktier. Emissionskursen har
beräknats till 6,75 kronor vilket motsvarar ett volymvägt genomsnitt
av Euroconkursen under perioden den 19 september till och med den 2
oktober 2017.

Beslut om apportemissionen fattades av styrelsen med stöd av det
bemyndigande som lämnades vid Eurocons årsstämma den 4 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5
oktober 2017.

För mer information:
Peter Johansson, VD
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad,
Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna.
Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och
erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom
skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår
specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier,
förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra
kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är
projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och
installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC,
anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och
revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/eurocon-consulting-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/11569/2360927/732037.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.