Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Eurocon Consulting: Kommuniké från årsstämman 2019-05-09

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut
var enhälliga

* Marie Berglund valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 16 768 989 (39,25%) av totalt 42 727 279 aktier
representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag
innebärande en utdelning med 0,35 SEK per aktie.

* Stämman beslutade att, enligt styrelsens förslag, nyemittera högst
900 000 aktier. Emissionen avser erläggande av del av köpeskilling
för förvärvet av KLT Konsult AB. De nyemitterade aktierna tecknas och
betalas genom kvittning av bolagets skuld till KLT Holding AB.

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa
ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av högst 2.000.000 aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa
årsstämma följande funktionärer:

Richard Hellekant, ordförande (extern),
Anders Nilsson, ledamot (extern),
Erica Jonsson, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:

Peter Johansson, VD

060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Peter Johansson, VD, 076-7675801

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i
Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad,
Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna.
Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och
produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads-
samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och
ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och
genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns
över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning,
processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik,
automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik,
datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på
Spotlight Stock Market (sedan14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och
handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se
eurocon.se (http://www.eurocon.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocon-consulting/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/11569/2810286/1042917.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.