Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Euroflorist Intressenter AB: Euroflorist Intressenter AB (publ) Bokslutskommuniké

Fjärde Kvartalet 2018

Koncernens intäkter uppgick till 261,7 mSEK (270,0 mSEK).

Normaliserad bruttomarginalen uppgick till 18,6 % (19%).

Normaliserat EBITDA uppgick till 14,3 mSEK (13,5 mSEK).

Resultat före skatt uppgick till 19 kSEK (-3,3 mSEK) och inkluderar
negativa jämförelsestörande poster om totalt 6,2 mSEK (5,1 mSEK).

Periodens totala kassaflöde uppgick till 12,9 mSEK (1,5 mSEK).

Januari - December 2018

Koncernens intäkter uppgick till 1 015,7 mSEK (1 040,0 mSEK).

Bruttomarginalen uppgick till 18,5% (18,8%).

Normaliserat EBITDA uppgick till 48,0 mSEK (56,0 mSEK).

Resultat före skatt uppgick till -1,9 mSEK (19,1 mSEK) och inkluderar
negativa jämförelsestörande poster om totalt 7,7 mSEK (6,6 mSEK).

Periodens totala kassaflöde uppgick till 12,5 mSEK (-8,3 mSEK).

VD Kommentarer

Det fjärde kvartalet inkluderar julen, som av tradition varit en
högtid i blomsterförmedlingsbranschen världen över. Vi har fortsatt
att arbeta med de initiativ som påbörjades under sommaren och som
fortsatte in i kvartal tre och fyra, där vi främst sätter ett
regionalt fokus på våra huvudmarknader; Skandinavien och UK.
Nyckelmarknaden England som påvisade en vikande trend under det
tredje kvartalet återhämtade sig under det fjärde kvartalet, medan
den positiva trend som uppvisades i främst Sverige i det tredje
kvartalet avvek i fjärde kvartalet. Bruttomarginalen har under året
varit stabil vilket är glädjande, då det är en indikator på hur
kärnverksamheten utvecklas. Samtidigt har rörelsemarginalen gått ner,
då vi inte fullt ut kunnat balansera omkostnaderna i takt med
minskade volymer.

Sett till de utmaningar vi står inför, där en allt tuffare konkurrens
från flera aktörer påverkar oss, arbetar vi fortsatt intensivt med
att stärka Euroflorist erbjudande och konkurrenskraft. Det ökade
regionala fokus vi satte i början av det andra halvåret börjar visa
resultat. Vår förväntan är att det kommer bidra positivt till både
försäljning och resultat framgent, vilket vi delvis redan kan
konstatera i och med att vi hade ett bra fjärde kvartal i UK.

För mer information kontakta:

Mats Brandt, Verkställande Direktör.

E-post: mats.brandt@euroflorist.com

Per Lindsjö, CFO.

E-post: per.lindsjo@euroflorist.com

Euroflorist Intressenter AB (publ), Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö.

Denna information är sådan information som Euroflorist Intressenter AB
(publ) är skyldiga att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentligörande den 28
februari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/5855CD56E7A160D0E0...
https://mb.cision.com/Main/17418/2751295/998934.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.