Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Euroflorist Intressenter AB: Euroflorist Intressenter AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september

Tredje kvartalet 2019

Koncernens intäkter uppgick till 202,9 mSEK (202,2 mSEK).

Bruttovinstmarginal uppgick till 18,5 % (18,7%).

Normaliserat EBITDA uppgick till 7,1 mSEK (2,8 mSEK).

Normaliserad EBITDA marginal uppgick till 3,5 % (1,4 %).

Resultat före skatt uppgick till -8,8 mSEK (-5,8 mSEK).

Periodens totala kassaflöde uppgick till -7,9 mSEK (5,2 mSEK).

Januari - September 2019

Koncernens intäkter uppgick till 772 mSEK (753,9 mSEK).

Bruttovinstmarginal uppgick till 18,7 % (19%).

Normaliserat EBITDA uppgick till 45,3 mSEK (34,2 mSEK).

Normaliserad EBITDA marginal uppgick till 5,9 % (4,5 %).

Resultat före skatt uppgick till 0,1 mSEK (-1,9 mSEK).

Periodens totala kassaflöde uppgick till -20,9 mSEK (0,4 mSEK).

VD har ordet

Under min första tid som koncernchef för Euroflorist har jag besökt
samtliga regioner och har mött många engagerade och duktiga
medarbetare. Det är tydligt för mig att Euroflorist har många styrkor
att bygga vidare på och det är glädjande att vi har så många
talangfulla medarbetare som bidrar till den förändring vi befinner
oss i. De exekverar med engagemang på vår lagda strategi. Det finns
en förståelse och ett genuint intresse att stärka Euroflorists
erbjudande med lönsamma initiativ.

Perioden har också inneburit nedskärningar i personalstyrkan, som del
av den översyn och effektivisering vi gör av vår verksamhet. Detta
kommer dock att stärka oss som koncern. Jag är övertygad att detta
kommer att göra att vi blir mer sammansvetsade och fokuserade på att
ytterligare lyfta Euroflorist som bolag, samt hålla fokus på lagd
strategi och hur vi ytterligare kan generera värde.

Finansiellt lämnade vi ett säsongsmässigt lågintensivt andra kvartal
bakom oss och fortsatte in i ett lika lågintensivt tredje kvartal med
få högtider. Det har i sin tur inneburit att vi kunnat lägga extra
fokus på att fortsätta rulla ut det strategi- och förändringsarbete
som påbörjades i slutet av våren. Kvartalet påvisar förbättrat
normaliserat EBITDA med 4 289 kSEK och en förbättrad marginal med 2,1
procent. Då primärt fokus är att förbättra lönsamheten och växa
lönsamt är det extra glädjande att konstatera att våra resultatmått
stärks i kombination med ökad försäljning. Återigen är det ett
kvartal där vår engelska marknad presterar bra, vilket är
tillfredsställande då det är en av våra största och viktigaste
marknader.

Konkurrensen är fortsatt tuff och vi utvärderar kontinuerligt vårt
erbjudande för att hitta en optimal resursanvändning, där vi får ut
störst effekt av varje spenderad krona. Det är ett omfattande arbete
men jag, tillsammans med övriga medlemmar i ledningsgruppen, är
övertygade om att vi är på rätt väg. Signaler som styrker detta visar
sig mer och mer inom delar av vår verksamhet.

Nu går vi in i en intensiv period, med ett flertal högtider med start
julen 2019. Jag ser med tillförsikt fram emot ett par intensiva
månader, inte minst med tanke på den positivism som syns ute i
verksamheten liksom att fortsätta med det arbete vi har påbörjat för
att lägga plattformen för en lönsam tillväxtresa kommande år.

Malmö, 13:e november 2019

Per Lindsjö

VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Per Lindsjö, Verkställande Direktör.

E-post: per.lindsjo@euroflorist.com

Euroflorist Intressenter AB (publ), Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö.

Denna information är sådan information som Euroflorist Intressenter AB
(publ) är skyldiga att offentligöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentligörande den 13: e
november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euroflorist-intressenter-ab/r/euroflorist-int...
https://mb.cision.com/Main/17418/2960015/1140159.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.