Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

EUROGRUPP: KLARA BESKED FÖR ATT HÅLLA FÖRTROENDET UPPE (NY)

(Tillägg: från tolfte stycket)

BRYSSEL (Direkt) Företag och hushåll behöver nu ge klara besked om den
ekonomiska politiken för att nedåtrisker inte ska förverkligas.

Det sade eurogruppens ordförande Mario Centeno vid en presskonfens efter
eurogruppens möte på måndagen.

När euroområdets tillväxt nu bromsar in är de flesta riskerna politiska,
varnade han, och nämnde brexit och handelskrig som exempel.

"Företag och hushåll behöver tid vid strukturella förändringar i ekonomin. Det
värsta som kan ske är oklara besked. Vi måste återskapa förtroendet", sade
Mario Centeno.

Han uppmanade euroländerna att agera.

ESM-chefen Klaus Regling sade att en normalisering av euroområdets
tillväxttakt var att vänta när produktionsgapet stängs.

Men han pekade på många positiva fakturer: sysselsättningen ökar fortfarande,
lönerna stiger, investeringarna ökar och företagens lönsamhet är bättre än på
länge.

Vidare står bankerna starka och oljepriset sjunker. 2019 är euroländernas
budgetsaldo expansiv för första gången på många år.

Eurogruppen genomförde också en rutinartad kontroll av Portugals och Irlands
ekonomiska läge som eftervård till deras räddningsprogram.

Klaus Regling sade att deras läge var gott. De kommer utan problem klara att
betala tillbaka nödlånen från övriga euroländer, trots att de stiger i år
till en halv miljard euro för Portugal och 300 miljoner euro för Irland.

Han berömde också Irland för att ha skapat en krisfond. Det stora orosmomentet
för den irländska ekonomin är givetvis brexit, sade han.

Eurogruppens diskussion om hur en eurobudget ska utformas visade som väntat på
stora meningsskiljaktigheter, sade ekonomikommissionär Pierre Moscovici.

Han sade att nya stödinstrument behövs eftersom euroområdet inte skapar
konvergens mellan svagare och starkare euroländer.

"Euroområdet bekämpar inte ojämlikhet. Ojämlikheten kan vara en anledning till
framgångarna för aggressiva populister. Vi kan inte vänta till nästa kris",
sade Pierre Moscovici.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

https://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt