Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

Everysport Media Group förvärvar resterande 50% av aktierna i Every Padel

[image]

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) har idag ingått avtal om att förvärva resterande 50% av aktierna i dotterbolaget Every Padel i Sverige AB (Every Padel). Köpeskillingen uppgår till 28,2 MSEK och består av nyemitterade aktier i ESMG (vederlagsaktierna). Säljare är fastighetsbolaget Corem Property Group AB (Corem) via dotterbolaget Dagon Sverige AB som genom transaktionen blir aktieägare i ESMG. Every Padel driver idag sju padelanläggningar i Sverige med över 40 000 kunder och har avtal om expansion under 2021 till ytterligare fyra anläggningar i Sverige.
Under våren 2021 genomförde ESMG ett förvärv av 50% av aktierna i Every Padel som ett led i att positionera koncernen inom padel och skapa nya förutsättningar för framtida expansion och produktlanseringar. Nu förvärvas alltså resterande 50% av bolaget som blir helägt av ESMG.

Kommentar från ESMGs VD Hannes Andersson:

"Padel är en av världens snabbast växande sporter och Every Padel har på kort tid positionerat sig som ett av de främsta varumärkena inom padel inte bara nationellt, utan även internationellt. Det finns stora synergier med ESMGs övriga verksamhet, framför allt inom mediadelen, vilket vi bedömer kommer kunna få ytterligare effekt efter detta förvärv. Vi hälsar Corem och dess aktieägare välkomna som aktieägare i ESMG och ser fram emot en fortsatt spännande resa för koncernen."

Kommentar från Corems VD, Eva Landén:

"Every Padel är ett spännande bolag som vi tror ligger helt rätt som helägt av ESMG. Padelsporten är inne i en mycket spännande tillväxtfas både i Sverige och internationellt och att då ha en partner i ESMG som driver och äger Every Padel passar bra. Vi ser fram emot att fortsatt vara med på resan som aktieägare i ESMG."

Förvärvet i korthet:

- Every Padel är ett av Sveriges största bolag inom den snabbt växande sporten padel. Bolaget bedriver verksamhet genom uthyrning av bantider i egna hallar, försäljning av padelbanor, events, samt försäljning av padelrelaterad utrustning.

- Förvärvet är en del av ESMGs strategi att växa till nya produktområden inom sport och ytterligare växa portföljens slutkundsintäkter. Every Padel har redan idag 40 000 kunder och förväntas under 2021 passera 60 000 kunder.

- ESMG förvärvar 50% av Every Padel för en köpeskilling om 28,2 MSEK. Köpeskillingen består av 639 425 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna om 44,08 SEK motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under perioden 1 juli - 14 juli 2021.

- Säljare är Corem Property Group AB (publ), där aktierna ägs av dotterbolaget Dagon Sverige AB.

Om Every Padel

Every Padel i Sverige AB är idag ett av Sveriges största padelbolag och i dagsläget är sju hallar i drift: Librobäck (Uppsala), Fyrislund (Uppsala), Kista (Stockholm), Åby Arena (Göteborg), Hälla (Västerås), Hedemora (Jönköping) samt en tillfällig etablering på Scandinavian XPO (Arlanda). Under hösten öppnar ytterligare en hall i Jönköping och mot slutet av året planeras för tre nya hallar: i Västerås, Norrköping och ännu en hall i Jönköping. Under vintern 21/22 öppnar troligen den första anläggningen utomlands. Utöver hallverksamheten finns även andra intäktskällor i form av försäljning av egna banor, mäss- och eventverksamhet kring padelsporten samt försäljning av utrustning. Idag består Every Padel av ett 30-tal anställda.

Huvudsakliga villkor och tidsplan

Tillträde sker idag, den 15 juli 2021, och inkluderar 50% av aktierna i Every Padel. Köpeskilling för aktierna i Every Padel består av 639 425 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgår till 44,08 SEK per aktie. Styrelsen i ESMG har fattat beslut om att emittera vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021. Genom att emittera vederlagsaktierna ökar antalet aktier i ESMG med 639 425 aktier, från, just nu, 5 450 339 aktier till totalt 6 089 764 aktier. Det motsvarar en utspädning om cirka 10,5%.
 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25,
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021.

Författare Cision