Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-16

Everysport Media Group: Kommuniké från extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB

Vid extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB (publ) ("Bolaget"
eller "Everysport Media Group") den 16 januari 2018 fattades följande
beslut.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till
verkställande direktören och andra nyckelpersoner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
anta ett incitamentsprogram till verkställande direktören, övriga
ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media
Group. Incitamentsprogrammet innebär en emission av högst 4 503 230
teckningsoptioner. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet maximalt
cirka 30 personer.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda
dotterbolaget ESMG Transactions AB, som ska överlåta optionerna till
anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska
ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat
på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det
föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 4 503
230 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 4 procent
av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med bolagets större
aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelsen
för Everysport Media Group. Incitamentsprogrammet innebär en emission
av högst 2 251 617 teckningsoptioner. Sammanlagt omfattar
incitamentsprogrammet maximalt cirka 7 personer.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda
dotterbolaget ESMG Transactions AB, som ska överlåta optionerna till
styrelsen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett
pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt
antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna
incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 2 251 617
teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 2 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Andersson, VD

Tel: 070-736 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/kommunike-fran-extra-...
http://mb.cision.com/Main/13975/2432082/778036.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.