Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Evolution Gaming: Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 16
januari 2020 beslutades det om att införa ett incitamentsprogram som
innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i
bolaget samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

Incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av
teckningsoptioner

Den extra bolagsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram
under vilket bolaget erbjuder cirka 90-110 personer inom koncernen
att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva
teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör,
personer i koncernledningen, personer som rapporterar direkt till
koncernledningen samt andra nyckelspecialister. Bolagets
styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 5 000 000
teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med en efterföljande
överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan
utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget efter
en treårig intjänandeperiod. Det noterades att styrelsen efter
diskussioner med aktieägarna beslutat att verkställande direktören
kommer att tilldelas högst 1 000 000 teckningsoptioner och bolaget
kommer som en följd av detta att emittera högst 4 000 000
teckningsoptioner.

Vissa större aktieägare i bolaget har meddelat att de till följd av
den minskade tilldelningen avser att ställa ut 1 000 000 optioner
till den verkställande direktören.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Den extra bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att inom
ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibla skuldebrev i bolaget. Det totala antalet aktier,
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som emitterats i
enlighet med detta bemyndigande får sammanlagt motsvara högst tio
(10) procent av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för stämman.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga
besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats,
www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:30 den 16
januari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/evolution-gaming/r/beslut-vid-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/12069/3010112/1175294.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.