Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Evolutions resultat strax över förväntningarna

wysiwyg_image

Livekasinoutvecklaren Evolution redovisar intäkter och resultat som kom in strax över analytikernas förväntningar i tredje kvartalet 2022. Bolaget behåller sin prognos om en ebitda-marginal inom intervallet 69-71 procent för helåret.

Nettoomsättningen steg 37,1 procent till 378,5 miljoner euro (276,0). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 366,7 miljoner euro.

Ebitda-resultatet blev 261,0 miljoner euro (192,9), väntat 255,4, med en ebitda-marginal på 69,0 procent (69,9). Rörelseresultatet blev 236,4 miljoner euro (172). Rörelsemarginalen var 62,5 procent (62,3). Resultatet före skatt var 237,7 miljoner euro (169,4). Resultatet efter skatt blev 221,3 miljoner euro (157,4), analytikerkonsensus låg på 212,6 miljoner euro.

Resultat per aktie hamnade på 1,04 euro (0,73).

Bolaget såg i tredje kvartalet en hög efterfrågan inom livekasino som genererar en årlig tillväxt om 45 procent.

Förvärvet av Nolimit City är slutfört, inkluderade i koncernens räkenskaper från 1 juli 2022.
Vidare skedde fortsatt expansion i USA i tredje kvartalet med öppnande av ny livekasinostudio i Connecticut.

"Onlinekasino fortsätter att växa världen över och ur ett långsiktigt perspektiv är tillväxtbanan mycket stark. Det måste dock sägas att höjda räntor, ökad inflation, tecken på en svagare ekonomi på vissa marknader samt en osäker geopolitisk situation även påverkar vår verksamhet. Det är svårt att särskilja effekten av dessa omständigheter och dra slutsatser om vilken påverkan detta kan ha haft på kvartalet, eller vilken påverkan det kommer att ha under nästa kvartal", kommenterar vd Martin Carlesund i delårsrapporten.

Han fortsätter:

"Vi har helt klart noterat kostnadsökningar med avseende på elektricitet, transporter och även stigande löneanspråk. Våra prognoser i början av året förutspådde en ebitda-marginal inom intervallet 69-71 procent för helåret. Hittills, för niomånadersperioden, har marginalen legat på 69,5 procent. Jag är nöjd med detta under omständigheterna, och vi ändrar inte vår tidigare prognos om en ebitda-marginal inom intervallet 69-71 procent för helåret", fortsätter Martin Carlesund.