Du är här

2014-04-29

EVRY: EVRY växer på den svenska marknaden

(Stockholm, 29 april 2014) EVRY har en tillväxt på 3 % under årets första
kvartal, på en marknad som fortfarande är avvaktande. Marknaden förväntas
stärkas och stabiliseras först under andra halvåret 2014. EVRYs
branschkunnande och kunskap om kundernas verksamhet bidrar till företagets
positiva utveckling.

EVRY Sveriges omsättning ökade under första kvartalet till 958 (927) MSEK,
vilket motsvarar en tillväxt på 3 %, dvs en tillväxt som är något högre än
marknaden i genomsnitt. Det är framför allt branschsatsningar som Healthcare
och driftverksamheten som bidrar till tillväxten. Tillväxten inom Healthcare,
vilken är närmare 20 %, grundar sig på en ökad efterfrågan av paketerade
lösningar som stödjer vårdprocessen och en allmän ökad efterfrågan på
konsulttjänster.

"EVRY växer för andra kvartalet i rad, vilket är positivt. Våra tjänster är
efterfrågade, och vi ser att de områden där vi erbjuder branschspecifikt
kunnande och bidrar till effektivisering av våra kunders verksamheter är
prioriterat av våra kunder. Det är glädjande att kunna uppvisa en stark
utveckling inom Healthcare, där flera nya avtal avseende system för anestesi-
och intensivvård bidrar till tillväxten", kommenterar Niclas Ekblad,
Sverigechef EVRY.

Driftverksamheten i EVRY har en fortsatt positiv utveckling. Kunder såsom
Riksbanken och FMV är nu i full drift hos EVRY vilket bidrar till den ökade
omsättningen. I tillägg har det gjorts flera tilläggsaffärer på befintliga
kunder.

Resultat

EBITA förbättras jämfört med samma period föregående år, 58 (53) MSEK. Detta
innebär en ökad marginal på 6,0 (5,7) %. En ökad produkt- och
licensförsäljning i kombination med ökade konsultintäkter bidrar till
resultatökningen.

"Vi stärker vårt resultat under första kvartalet vilket jag är nöjd med. Våra
kundnära relationer bidrar positivt till EVRYs utveckling. Vi har fortfarande
utmaningar inom vissa områden och konjunkturen är fortsatt återhållsam, men
utvecklingen går åt rätt håll. De åtgärder vi genomförde under föregående år
har gett resultat, i kombination med en ökad försäljning av såväl produkter
som tjänster. Vår ambition är att fortsätta att stärka resultatet, växa och
ta marknadsandelar på den svenska marknaden," fortsätter Niclas Ekblad,
Sverigechef EVRY.

Framtidsutsikter

Den uppgång av den svenska marknaden som kunde skönjas under fjärde kvartalet
har dämpats något under inledningen av året. Merparten av representanter från
näringslivet bedömer att konjunkturen vänder upp under 2014 men att
återhämningen inom industrin kommer att bli utdragen och har under första
kvartalet bedömts som något trevande.

Kundernas investeringsefterfrågan är fortsatt högre avseende effektivitets-
och kostnads-besparande lösningar såväl som inom tillväxtområden som
mobilitet och cloud-tjänster. EVRY är väl positionerat för att möta den
efterfrågan som finns på marknaden, och målsättningen är att fortsätta ta
marknadsandelar.

Nyckeltal EVRY Sverige (SEK)

------------------------------------------
| Q1 2014 Q1 2013 2013 |
|Omsättning, MSEK 958 927 3 650 |
|EBITA, MSEK 58 53 236 |
|EBITA marginal, % 6,0 5,7 6,5 |
------------------------------------------
Kontakter

--------------------------------------
|Niclas Ekblad Camilla Erixon |
|EVP Sweden Kommunikationschef |
|EVRY Sverige EVRY Sverige |
|M M |
|+46 705 61 89 76 +46 70 308 93 40 |
--------------------------------------
Om EVRY

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på
50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY
värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av
samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela
värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRY s ungefär 10 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global
leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av
dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och
utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 16 miljarder SEK och är
noterat på Oslo börsen. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på
ca 3,7 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2550 medarbetare.

Vårt erbjudande för små- och medelstora företag har vi samlat under EVRY One,
ett helhetserbjudande där vi fokuserar på lösningar för att möta de
utmaningar och behov som dessa företag har i sin verksamhet.

1st quarter 2014
http://hugin.info/194/R/1780701/608899.pdf
Presentation of 1st quarter 2014
http://hugin.info/194/R/1780701/608900.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: EVRY via Globenewswire

HUG#1780701

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.