Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

EVRY: God organisk vekst i 1. kvartal

(Oslo, 29. april 2014) EVRY rapporterer en organisk vekst på 3 prosent i 1.
kvartal 2014 til NOK 3.292 millioner i driftsinntekter. EBITA ble NOK 144
millioner i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 141 millioner i 1. kvartal
2013.

EVRY rapporterer en positiv organisk vekst i alle segmenter i 1. kvartal 2014.
EBITA i kvartalet er påvirket av kostnader fra bygging av ny
driftsorganisasjon (Future Proof), kostnader i forbindelse med nytt
hovedkontor og prosjektkostnader i EVRY Financial Services.

Operasjonell kontantstrøm før restrukturering ble NOK 47 millioner i 1.
kvartal 2014. Til sammenligning rapporterte EVRY i 1. kvartal 2013 en
operasjonell kontantstrøm før engangsposter på NOK 81 millioner som også
inkluderte en ekstraordinær positiv effekt på NOK 150 millioner.

«EVRY rapporterer god organisk vekst på 3 prosent i 1. kvartal, mens segmentet
EVRY Financial Services vokser 6 prosent som er godt over markedsveksten. Det
er også gledelig at veksten har forsterket seg i segmentet EVRY Norge.
Innflytting i nytt hovedkontor i starten av første kvartal, samt innføring av
nye digitale arbeidsformer med vekt på økt samhandling, har blitt godt
mottatt. Dette legger grunnlaget for større effektivitet og proaktivitet»,
sier konsernsjef Terje Mjøs i EVRY.

«Gjennom god kostnadskontroll har vi opprettholdt EBITA på nivå med fjoråret.
Vi fortsetter arbeidet med effektivisering av organisasjonen, blant annet
gjennom implementering av nye industristandardløsninger med økt grad av
automatisering, selvbetjening og offshoring i driftsorganisasjonen. Samtidig
er det er behov for markedstilpasning på områder hvor det fortsatt er svak
vekst eller endring i kontraktsporteføljen», sier konsernsjef Terje Mjøs i
EVRY.

Nøkkeltall og høydepunkter i 1. kvartal 2014

* Driftsinntekter på NOK 3.292 mill, en organisk vekst på 3 % fra 1. kvartal
2013
* Organisk vekst i alle segmenter
* EBITA på NOK 144 mill (141 mill i 1. kvartal i 2013)
* Operasjonell kontantstrøm på NOK 47 mill (81 mill i 1. kvartal 2013)
* Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 16,5 mrd pr 31. mars 2014 som var en
nedgang på 100 millioner sammenlignet med utgangen av 4. kvartal 2013.

Hovedtall for forretningsområdene

Segmentet EVRY Financial Services rapporterer en omsetning på NOK 885
millioner i 1. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 831 millioner i 1. kvartal
2013 som er en organisk vekst på 6 prosent. EVRY Financial Services hadde i
1. kvartal 2014 EBITA på NOK 51 millioner sammenlignet med NOK 56 millioner i
1. kvartal 2013.

Segmentet EVRY Sverige rapporterer en omsetning på NOK 903 millioner i 1.
kvartal 2014 sammenlignet med NOK 810 millioner i 1. kvartal 2013 som er en
organisk vekst på 3 prosent. Segmentet EVRY Sverige hadde en EBITA i 1.
kvartal 2014 på NOK 54 millioner sammenlignet med NOK 46 millioner i 1.
kvartal 2013.

Segmentet EVRY Norge rapporterer en omsetning på NOK 1.651 millioner i 1.
kvartal 2014 sammenlignet med NOK 1.588 millioner i 1. kvartal 2013 som er en
organisk vekst på 4 prosent. EVRY Norge hadde i 1. kvartal 2014 en EBITA på
NOK 84 millioner sammenlignet med NOK 73 millioner i 1. kvartal 2013.

Utsiktene fremover

EVRYs markedssituasjon skiller seg ikke vesentlig fra en positiv avslutning av
fjoråret. Vekst kvartal over kvartal er for de fleste forretningsområder på
linje med resultatet fra fjerde kvartal 2013. Etterspørselen etter konsulent
og rådgivingstjenester er stabil, og timeprisene følger i stor grad den
generelle prisutviklingen. Så vel etterspørsel som timepriser er dog
varierende, i første rekke bestemt av spesialiseringsgrad og opplevd
kundeverdi. Markedet for drift og outsourcing fortsetter å vokse innenfor
SMB-segmentet, mens storkundemarkedet er mer utfordrende. Fortsatt høy
aktivitet innen bankmarkedet gir god etterspørsel etter hele spekteret av
EVRYs tjenester, og segmentet har levert vekst godt over markedsveksten de
siste tre kvartalene.

Det er en klar trend i det nordiske markedet at en stadig større del av
virksomhetenes IT-kostnader finansieres utenfor IT-budsjettene. Med økt fokus
på vekst i egne markeder har virksomhetene behov for innovasjon og
IT-løsninger som styrker egen konkurransekraft, og fagavdelinger er mer
førende i utviklingen. Observerte megatrender, i første rekke skytjenester og
mobilitet, begynner i økende grad å prege etterspørselen, og spesielt
linjeledelsen i virksomhetene søker mot ny teknologi og forretningsmodeller
for å løse sine behov. Undersøkelser gjort av flere analyseselskaper i det
nordiske markedet (Gartner, Radar og IDC) understøtter dette, og kundenes
uttrykte prioriteringer gir grunnlag for analytikernes anslag om tosifret
prosentvis vekst for neste generasjon IT-tjenester. For det samlede
IT-tjenestemarkedet forventes en vekst i størrelsesorden 2-3%.

EVRY fortsetter sine investeringer og satsinger på nye tjenester for å ta del
av veksten drevet av megatrendene. Samtidig representerer eksisterende
kundebase gode vekstmuligheter etter hvert som ny teknologi skal tas i bruk.
EVRY er godt posisjonert med verdifull kunde- og teknologi-innsikt for
bistand i kundenes endringsarbeid.

Selskapet har tidligere rapportert om planlagt tilpasning av kostnadsnivået i
driftsorganisasjonen i Norge som følge av at omsetningen mot DNB vil bli
redusert. I tillegg til oppstart av dette arbeidet annonserte EVRY den 4.
april 2014 at selskapet også vil gjøre en ytterligere tilpasning i den norske
og svenske organisasjonen som innebærer at kostnadsprogrammet utvides med 100
årsverk i forhold til det som er tidligere kommunisert. Dette vil skje
gjennom en opptrapping av arbeidet med nye industrialiserte leveranseformer
med større grad av automatisering. Samtidig øker kundene bruken av
selvbetjeningsløsninger. Totalt sett åpner dette for en forenkling av
organisasjonen og redusert overhead. I tillegg til effektiviseringsarbeidet
vil EVRY redusere noe kapasitet i enheter med svak etterspørsel i både Norge
og Sverige. Satsingen mot utvalgte bransjer og markedet for små- og
mellomstore bedrifter vil samtidig bli styrket. Fase én av programmet skal
gjennomføres i 2. kvartal 2014 og vil omfatte 160 årsverk, hvorav inntil 30
årsverk i Sverige. EVRY vil gjøre en avsetning knyttet til fase én på NOK 40
millioner i regnskapet for 2. kvartal 2014. Det er forventet at reduksjonen
vil få full resultateffekt med virkning fra 3. kvartal 2014.

Satsing på utvalgte bransjer har vært en viktig bidragsyter til
omsetningsøkningen i første kvartal, og utsiktene til fortsatt vekst er gode.
Det er høy aktivitet blant kunder i offentlig sektor, og spesielt innenfor
helsemarkedet ser EVRY store muligheter gjennom året og fremover. Blant
bransjer i privat sektor er det forsikring sammen med bank som står frem som
vekstsegmenter.

For generelle IT-tjenester forventer EVRY moderat vekst innen konsulentområdet
med timepriser som følger prisutviklingen for øvrig.
Drift/outsourcing-forretningen med større kunder forventes å bli styrket av
en økende mengde oppdrag for transformasjon til nye driftsplattformer. God
ordreinngang fra SMB-segmentet på slutten av fjoråret har fortsatt gjennom
første kvartal, og veksten forventes å fortsette gjennom året.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktpersoner

Terje Mjøs, CEO EVRY, tlf +47 06500

Morten Frogner, Konst. CFO EVRY, tlf +47 95724959

Geir Remman, VP Corporate Communications EVRY, tlf +47 97055017

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional
tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi
bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten
skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og
samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale
leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

EVRY har om lag 10 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at
nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra
innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.
Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor på Fornebu i Bærum og med
betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

1 kvartal 2014
http://hugin.info/194/R/1780764/608964.pdf
Presentasjon av 1 kvartal 2014
http://hugin.info/194/R/1780764/608965.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: EVRY via Globenewswire

HUG#1780764

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.