Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Ework Group slår omsättningsrekord och fortsätter att växa

Ework Group årsstämma genomfördes den 2 maj i Stockholm med god stämning och i positiv anda under ledning av styrelseordförande Staffan Sahlén. Förutom tjugofyra röstberättigade aktieägare och ombud deltog hela styrelsen och företagsledningen, ett flertal anställda, revisorn från KPMG och en representant för SEB, totalt omkring femtio personer. Årsstämman beslutade att behålla utdelningen på fyra kronor och femtio öre per aktie, som med dagens slutkurs ger en direktavkastning på 5,36 procent.   

Ework är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling med fler än niotusen konsulter på uppdrag under 2018. Med ett nätverk på omkring tjugotretusen registrerade konsulter fyller bolaget en viktig funktion på konsultmarknaden genom att i varje situation, snabbt kunna leverera exakt den specialistkompetens som företag, organisationer och myndigheter kan efterfråga. Bolaget har, som konsultmäklare, under den senaste femårs-perioden i genomsnitt ökat omsättningen med tjugofyra procent per år och resultatet per aktie med tjugo procent per år. Omsättningen ökade under 2018 till mer än elva miljarder. Vinstmarginalen har däremot försvagats något.

 2018 var Eworks vinstmarginal, trots högkonjunktur, endast 0,9 procent. På Aktiespararnas fråga vad bolaget kan göra för att öka den, så svarade VD Zoran Covic  att den nya digitala plattformen ska sänka kostnaderna och tillsammans med det dagliga arbetet med noggranna förhandlingar om varje kontrakt öka vinstmarginalen.

Branschen har gynnats av en lång högkonjunktur. Enligt VD finns det tecken på förändringar i omvärldsläget . Under första kvartalet har antalet spontana an-sökningar till uppdrag ökat från lediga konsulter. Detta är en indikation på att marknaden försvagas. På en fråga om vilken beredskap bolaget har för att möta en lågkonjunktur svarade VD Zoran Covic: genom digital effektivisering och att en lågkonjunktur inte behöver vara till nackdel. Ework kan växa även i lågkonjunktur.      

Bolaget växer starkt i Sverige och Norge, Finland växer långsamt, utvecklingen i Danmark är negativ och Polen särredovisas inte utan redovisas som en del i Sverige. På Aktiespararnas frågor kring detta svarade VD att den negativa utvecklingen i Danmark berodde på att en stor kund kraftigt minskade sin volym. Vändningen ska ske genom satsning på att skaffa en bredare kundbas. I Finland har bolaget en bra kundbas. Man ska fokusera på den och förbättra leveranserna . Beträffande utvecklingen i Polen och eventuell särredovisning kommer mer information under detta år.

Bolagsstämmobevakare: Svante Hezekielsson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.