Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

eWork Scandinavia AB: Kallelse till årsstämma 2014 i eWork Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i eWork Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2014 klockan 14.00 i bolagets lokaler på
Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm.

Kallelsen innehåller följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Magnus Berglind (valberedningens
ordförande), Richard Hellekant, Mikael Norbäck och Staffan Salén,
föreslår att Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 sker med 2,50
kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29
april 2014. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.

Styrelseledamöter, arvode m.m. (punkterna 10 och 11)
Valberedningen, representerande cirka 60 procent av Bolagets totala
antal aktier (med beaktande av innehav genom kapitalförsäkring),
föreslår omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus
Berglind, Dan Berlin, Clas Ruthberg och Anna Storåkers. Vidare
föreslår valberedningen nyval av Erik Åfors och Johan Qviberg.

Vidare föreslås att arvoden ska utgå till ordföranden med SEK 280 000
samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 140 000 vardera. Detta
innebär ett ökat arvode jämfört med föregående år med SEK 195 300 för
ordföranden och SEK 55 300 för övriga ledamöter. Styrelseledamot som
uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning skall inte
erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.
Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.ework.se.

Val av styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Staffan Salén som styrelsens
ordförande.

Val av revisorer (punkt 11)
Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med
revisor Mattias Johansson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

I kallelsen till årsstämma finns också följande förslag till beslut,
som preciseras och motiveras i den kompletta kallelsen, vilken finns
bifogad detta pressmeddelande samt hålls tillgänglig på bolagets
hemsida:

· Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt
13)

· Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

För ytterligare information kontakta:
Zoran Covic, vd och koncernchef
mobiltelefon: +46 706 65 65 17 E-post: zoran.covic@ework.se

Magnus Eriksson, CFO, vice vd, +46 8 50 60 55 06, +46 733 82 84 80
E-post magnus.eriksson@ework.se

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500
konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och
verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av
specialister ur marknadens största konsultnätverk vilket ger kunderna
bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med
fler än 140 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta
branscher. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ework-scandinavia-ab/r/kallelse-till-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/302/9554819/222755.pdf
http://mb.cision.com/Public/302/9554819/ac12ec4ce56a3f9c.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.