Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

EWPG Holding AB (publ): EWPG Holding AB har erhållit godkännande avseende notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North

EWPG Holding AB ("Eco Wave Power" eller "Bolaget") har erhållit
godkännande, förenat med sedvanliga villkor, avseende notering av
bolagets aktier på Nasdaq First North och första dag för handel är
torsdag den 18 juli 2019.

Inför noteringen har EWPG Holding AB genomfört en nyemission
motsvarande 121,8 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen att
användas till att bygga Eco Wave Powers första kommersiella vågfarm,
vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av
vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens
förnybara energimix. Utöver det, kommer kapitalet också att användas
till att expandera Bolagets projektpipeline, föra fler projekt till
färdigbyggnadsfas och förstärka försäljning och marknadsföring.

Emissionen i korthet
Emitterat belopp: 121 791 786 kronor
Antal nyemitterade aktier: 6 410 094
Emissionskurs: 19,00 kronor per aktie
Kortnamn: EWP
ISIN: SE0012569663

Efter nyemissionen finns det 35 249 344 aktier i EWPG Holding AB.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare i samband
med listningen och nyemissionen. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB
har agerat selling agents och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Om Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance AB är en finansiell rådgivare som erbjuder
tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende finansiell rådgivning
nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld),
ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och
privata företag och dess ägare. www.naventus.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

+46 (0)8 420 026 94, eller
+972 350 940 17
www.ecowavepower.com

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett
pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval
av den information som finns i det prospekt som har godkänts av
Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida.
Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång
till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande
ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning
till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske
någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller
försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller
andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande
varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en
uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller
indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan
jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ewpg-holding-ab--publ-/r/ewpg-holding-ab-har-...
https://mb.cision.com/Main/18497/2863503/1077748.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.