Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-11

EWPG Holding AB (publ): EWPG Holding AB (publ.) tillförs 122 MSEK i samband med IPO på Nasdaq First North Stockholm

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon
annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver
kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

Pressmeddelande
2019-07-11

Anmälningsperioden avseende teckning av nya aktier i EWPG Holding AB
("Eco Wave Power" eller "Bolaget") inför planerad listning av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm avslutades den 10
juli 2019. Eco Wave Power tillförs 121,8 MSEK från investerare,
vilket gör transaktionen till den näst största på Nasdaq First North
hittills i år. Erbjudandet tecknades till cirka 81 procent.

Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första
kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot
kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en
integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer
likviden också att användas till att expandera Bolagets
projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för
att förstärka försäljning och marknadsföring. Likviden tillför
tillräckligt rörelsekapital för att bedriva Eco Wave Powers
verksamhet i enlighet med dess affärsplan längre än 12 månader.

- Det är med stort nöje vi hälsar cirka 5,900 nya aktieägare välkomna
till Eco Wave Power, däribland AP4 och Skandia Fonder, som blir två
av Bolagets större aktieägare, samt vår styrelseordförande Mats
Andersson och styrelseledamot Elias Jacobson" säger Inna Braverman,
VD för Eco Wave Power. "Vi är fast beslutna att göra vår del för att
bekämpa klimatförändringen och börsnoteringen av Eco Wave Power
kommer att stärka företagets position på marknaden och hjälpa oss att
nå våra ambitiösa mål. Jag ser fram emot att ta Eco Wave Power till
nästa nivå. "

Första dag för handel beräknas till den 18 juli 2019, förutsatt
godkännande från Nasdaq First North Stockholm. Tecknare som
tilldelats aktier kommer få besked om sin tilldelning i form av en
skriftlig avräkningsnota som skickas ut inom de närmaste dagarna.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i Eco Wave Power att öka med 6 410 094 aktier
från 28 839 250 aktier till 35 249 344 aktier och aktiekapitalet
kommer att öka med 128 201,88 kr från 576 785,00 kr till 704 986,88
kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18,2 procent.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med
erbjudandet. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB har agerat selling
agents och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Adviser på First North.

Naventus Corporate Finance AB
Naventus Corporate Finance AB är en finansiell rådgivare som erbjuder
tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende finansiell rådgivning
nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld),
ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och
privata företag och dess ägare. www.naventus.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
+46 (0)8 420 026 94, eller
+972 350 940 17
www.ecowavepower.com

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com

Viktig information
Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett
pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval
av den information som finns i det prospekt som har godkänts av
Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida.
Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara
föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång
till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande
ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning
till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske
någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller
försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller
andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande
varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en
uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller
indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan
jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ewpg-holding-ab--publ-/r/ewpg-holding-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/18497/2862153/1076591.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.