Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Exelity AB (publ) offentliggör notering på NGM och NAV-kurs 100,00

Stockholm 1 november 2021 - Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

- Notering på NGM

Exelity AB (publ) meddelar här notering av Fonden på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm.
Fondens namn på NGM är Exelity Kapitalandelsbevis 1 med sybolen EXLY1.

- Fondens NAV-kurs är satt till 100,00

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

- Bakgrund

Finserve Nordic AB lanserar fonden Exelity. Fonden investerar primärt i nordiska aktier och så kallade finansiella transaktioner.

Inom aktier eftersöks bolag med hög tillväxt som verkar på en global marknad med betydande inträdesbarriärer. Bolagen ska ha skalbara affärsmodeller och verka i nischsegment som drivs av strukturella tillväxttrender.

Inom finansiella transaktioner sker investeringar i brygglån, garantier och pre-IPOs. Dessa marknader, som tidigare varit vigda åt institutionella investerare, syftar till att bidra till fondens avkastning oavsett marknadsmiljö.

Fonden kommer att förvaltas av Viktor Westman, som har lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning från Redeye.

I en kommentar till lanseringen säger Viktor:

- Vi är väldigt glada att fonden äntligen lanseras och ser fram emot att kunna erbjuda en strategi som visat hög riskjusterad avkastning historiskt. Exelity erbjuder ett unikt alternativ som gör bra affärer oavsett börsklimat, eftersom vi har en flexibilitet som traditionella aktiefonder helt saknar.

Länk till en intervju med förvaltaren här (ca 3min lång): https://youtu.be/iZbVa1Y33vw
Länk till Exelitys hemsida här: http://www.exelity.se/
Länk till Finserve Nordics hemsida här: https://finserve.se/exelity

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Westman, Vd, tfn +46-70-227 46 19, viktor@exelity.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn +46-70-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Författare Cision