Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

ExeoTech: ExeoTech förvärvar ytterligare 10,1 % i Oak Event

EXEOTECH FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE 10,1 % I OAK EVENT

ExeoTech har idag kommit överens om att förvärva ytterligare 10,1 % av Oak
Event AB per den 30 december 2015, vars cateringsverksamhet i Kalmar
beräknas sysselsätta fem personer och omsätta cirka 7 MSEK samt nå ett
positivt EBIT resultat om minst 1 MSEK under 2016. Med detta kommer
ExeoTechs ägande att uppgå till 50,1 % och Oak Event blir således ett
dotterbolag från och med årsskiftet.

Köpeskillingen om 303 KSEK för 10,1 % erläggs genom revers. ExeoTech har
enligt tidigare ingånget optionsavtal fortsatt rätt att förvärva restarande
49,9 % av Oak Event AB till ett värde om 1,497 MSEK senast den 30 januari
2016 och att köpeskillingen kan erläggas i Exeotech aktier baserat på 10
dagars volymviktad kurs före optionens utnyttjande.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår idag till 211 463 390, varav 50 209
205 aktier är under registrering för förvärvet av 40 % av Oak Event i
början på december. Inom kort kommer ExoTech kalla till extra stämma för
att besluta om utökade kapitalgränser för att därigenom dels skapa utrymme
för att slutföra förvärvet av Oak Event dels en långsiktig
finansieringslösning som presenteras inom kort.

I en kommentar säger VD Jesper Birgemo

- Oak Event befinner sig i en mycket expansiv fas där dels ett antal
potentiella förvärv utvärderas, dels avvaktar vi utfallet av de offerter
Oak Event lämnat i november avseende catering till asylboende och som vi
räknar med inom kort resultera i ett antal konkreta avtal. Med detta steg
så är det redan nu vi som har full kontroll över denna expansion och jag är
glad att vi kunnat ta detta steg utan ytterligare utspädning.

KALMAR, SVERIGE, 15 december 2015

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2015-12-16.pdf

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att
bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva,
utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på
livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.