Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

ExeoTech: ExeoTech utser ny t.f. VD, samt antar ny affärsidé, strategi och avkastningsmål

EXEOTECH UTSER NY T.F. VD, SAMT ANTAR NY AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH
AVKASTNINGSMÅL

Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ) ("ExeoTech") har med omedelbar
verkan utsett Henrik von Essen till t.f. VD för ExeoTech. Han efterträder
Fredrik Gisle som fortsatt är VD för Advanced Stabilized Technologies Group
AB (publ) ("ASTG"), i vilket ExeoTech äger 33% och noterat på NGM MTF.
Därutöver innehar ExeoTech cirka 27% i MRT Wind GmbH och 100% av FMC
Renewable Technologies AB samt innehar outnyttjade förlustavdrag på mer än
cirka 90 MSEK, bl.a. i det vilande dotterbolaget C2SAT Production AB.

Henrik von Essen har varit ledamot i ExeoTechs styrelse sedan 2011 och är
idag VD och tillika ägare av Hevonen Invest AB som innehar cirka 14% av
ExeoTech och 13% av ASTG.

ExeoTechs styrelse har, samtidigt som ny t.f. VD utsetts, antagit en ny
affärsidé och strategi samt avkastnings- och utdelningsmål (se nedan).

Affärsidé
ExeoTech Invest AB (publ) skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig
avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Strategi
ExeoTech Invest AB (publ) skall i första hand investera i hel- eller
delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås
genom att ExeoTech Invest AB (publ) såsom aktiv ägare tillför kunskap och
resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling.

Avkastningsmål
Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut
totalavkastning, dvs tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar,
om minst 10% per år, över en konjunkturcykel.

Utdelningsmål
ExeoTech Invest AB (publ) skall dela ut minst 50% av uppnådd avkastning i
samband med avyttringar.

I en kommentar säger ExeoTechs nytillträdde t.f. VD Henrik von Essen
- Min uppgift som t.f. VD blir att under en begränsad tid skapa rätt
struktur och förutsättningar för att den nya affärsidén och strategin skall
kunna realiseras. Innehaven i ASTG och MRT Wind utgör värdefulla och
utvecklingsbara tillgångar, vilket även gäller för de betydande
förlustavdrag ExeoTech innehar.

STOCKHOLM, SVERIGE, 24 mars 2014

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande
Henrik von Essen, VD/CEO
ExeoTech Invest AB
Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige
www.exeotech.se
Tel: 08-705 95 00
fredrik.nygren@exeotech.se
henrik.vonessen@hevonen.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2014-03-24.pdf

Allmän information
ExeoTech Invest ABs (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att
bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva,
utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig
avkastning uppnås genom att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och
resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling.
Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut
totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till
utdelningar, om minst 10% per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall
dela ut minst 50% av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech äger idag 33 procent av ASTG som i sin tur äger 100 procent av
C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia
Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB,
(“AIMS”). ASTG är noterat på NGM MTF. Därtill har ExeoTech en ägarandel om
cirka 27 procent i MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk
verksamt framförallt i Europa. ExeoTech äger även 100 procent av FMC
Renewable Technologies AB, ett bolag som har exklusiva rättigheter till att
distribuera, sälja och tillverka MRT Winds produkt, minivindkraftverket WG
100 och dess efterföljare, på följande geografiska marknader; Sydostasien,
Sydkorea, Japan, Kina, Taiwan, Australien och Nya Zeeland.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant
(market maker).

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum ExeoTech Invest

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.