Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-02

ExeoTech Invest: Bokslutskommuniké för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31

* Koncernens nettoomsättning för andra halvåret uppgick till 1,0 MSEK (6,6
MSEK) och för helåret till 10,8 MSEK (11,5 MSEK).
* Resultatandelen från intressebolag (ASTG) för andra halvåret uppgick till
-3,4 MSEK och för helåret till -6,1 MSEK.
* Resultat efter finansiella kostnader för andra halvåret uppgick till -15,3
MSEK (-20,5 MSEK) och för helåret till 15,5 MSEK (-41,5 MSEK).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten under andra halvåret uppgick till
-3,7 MSEK (1,9 MSEK) och för helåret till -2,3 MSEK (2,4 MSEK).
* Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (1,6 MSEK) per den siste december och
räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 20,9 MSEK (56,7 MSEK).

* Koncernens soliditet var negativ per den siste december. Moderbolagets
soliditet per den siste december uppgick till 47 % (27 %).
* Utvecklingen för ASTG är fortsatt av avgörande betydelse för den framtida
utvecklingen av ExeoTech då innehavet i ASTG utgör ExeoTechs största
tillgång.
* Målsättningen är att bygga vidare på nu initierade affärer med LPES och
Facile samt att kunna komplettera den befintliga investeringsportföljen med
ytterligare hel- eller delägda verksamheter. Dessutom skall i möjligaste
mån Bolagets samlade förlustavdrag om cirka 100 MSEK kunna utnyttjas.

Bolagets resultat

Koncernens nettoomsättning för andra halvåret uppgick till 1,0 MSEK (6,6 MSEK)
och för helåret till
10,8 MSEK (11,5 MSEK). Resultatandelen från intressebolag (ASTG) för andra
halvåret uppgick till -3,4 MSEK och för helåret till-
6,1 MSEK. Resultat efter finansiella kostnader för andra halvåret uppgick till
-15,3 MSEK (-20,5 MSEK) och för helåret till
15,5 MSEK (-41,5 MSEK).

Rörelseresultat för andra halvåret uppgick till -15,4 MSEK (-16,0 MSEK) och
för helåret till
17,9 MSEK (-33,7 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick för andra halvåret
till -0,6 MSEK (-6,0 MSEK) och för helåret till
-2,6 MSEK (-12,1 MSEK). Finansiella kostnader under andra halvåret om 0,1 MSEK
(-4,5 MSEK) och för helåret till
-2,4 MSEK (-7,8 MSEK) som består huvudsakligen av räntor på konvertibellån.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under andra halvåret uppgick till
-3,7 MSEK (1,9 MSEK) och för helåret till -2,3 MSEK (2,4 MSEK).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (1,6 MSEK) per den siste december och
räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 20,9 MSEK (56,7 MSEK). I
detta ingår konvertibellån om 5,2 MSEK samt en kortfristig reversskuld.

Koncernens eget kapital var cirka -13,2 MSEK (-27,1 MSEK) per den siste
december och soliditeten negativ. Moderbolagets soliditet per den siste
december uppgick till 47 % (27 %).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra halvåret uppgick
till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) och för helåret till
0,3 MSEK (0,3 MSEK).

Väsentliga händelser under perioden

Under andra halvåret avbröts arbetet med att skapa förutsättningar för att
driva vidare MRT Wind i egen regi. Detta då en vad som bedömdes rimlig
överenskommelse inte kunde uppnås med Bolagets förvaltare. Värdet på den
tidigare investeringen om 1,5 MSEK har därför skrivits bort och belastar
således resultatet under 2014.

ExeoTech har under andra halvåret 2014 dels netto avyttrat cirka 4,2 miljoner
aktier i ASTG, dels återköpt av utestående konvertibellån för ett nominellt
värde om cirka 5,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

ExeoTech har i februari 2015 ingått ett Letter Of Intent (”LOI”) med La Petite
Epicerie Saigon Ltd (”LPES”), Vietnam, (www.lpesaigon.com) om att förvärva 10
% av bolaget och samtidigt gemensamt bilda ett svenskt bolag med samma namn,
d v s La Petite Epicerie Saigon AB (www.lpes.se), som skall ansvara för
distributionen av LPES produkter i norra Europa.

Det svenska bolaget kommer att ägas tillsammans av LPES, bolagets ledning och
ExeoTech, som även kommer vara huvudägare. Ett systerbolag till LPES kommer
också att bildas för att hantera produkter från Vietnam, Kambodja och Laos
som uppfyller LPES krav på naturliga ingredienser och spårbarhet och utgör
naturliga komplement till LPES eget sortiment. ExeoTech blir även huvudägare
i detta bolag som ägs tillsammans med LPES och bolagets ledning.

La Petite Epicerie Saigon grundades i Ho Chi Minh City, Vietnam, 2013 av tre
fransmän, alla med gedigen bakgrund inom livsmedelsbranschen. Affärsidén är
enkel: att med fransk känsla och expertis ta tillvara på det rika utbudet av
exotiska smaker/frukter som Vietnam har att erbjuda.

LPES använder sig bara av lokalt odlade råvaror utan några tillsatser. Sylten
består bara av frukt, socker och i vissa fall även kryddor som kanel,
kardemumma och ingefära. Sylten kokas i traditionella franska kopparkärl
enligt en av de franska grundarnas farmors syltrecept. Kvalitet och
spårbarhet är en viktig del av bolagets värdegrund vilket gör att varje sats
sylt kan spåras tillbaka till bonden som odlat frukten.

Bolaget är nu på väg in i en expansiv fas. Efterfrågan ökar kraftigt och LPES
introduceras på nya marknader med stor tillväxtpotential. LPES, som idag har
12 anställda och omsatte cirka 0,4 MSEK under 2014, uppvisade en
försäljningstillväxt på cirka 990 % i januari 2015. För närvarande sker
merparten av försäljningen i Vietnam, men LPES har nyligen etablerat
distribution i Filippinerna och Singapore. Samtidigt som samarbetet med
ExeoTech inleds har även en etablering påbörjats i Frankrike.

ExeoTech har i februari 2015 förvärvat 5 % av aktierna i den svenska
sprittillverkaren Facile&Co AB (”Facile”) (www.facile.se). ExeoTech har
option fram till och med juni 2015 att förvärva ytterligare 5 % av Facile och
har även ingått avtal med Facile som innebär att ExeoTech vid ett 10 %-igt
ägande erhåller exklusiva distributionsrättigheter till Faciles produkter i
Sydostasien.

ExeoTech har för avsikt att förvärva upp till 10 % i Facile samt att i
samarbete med lokala intressenter i Sydostasien etablera Faciles produkter på
utvalda marknader. Initialt kommer fokus vara på Vietnam, Thailand och
Kambodja med inriktning på lokal marknadsbearbetning av större städer samt
utvalda turistorter. En initial analys har visat att det redan vid mycket små
marknadsandelar uppnås tillräcklig volym för att ge positivt resultat
förutsatt att lansering baseras på lokal ”gerillamarknadsföring”.

Facile, som idag är mest känt för sin punsch, Facile Punsch, har dessutom ett
produktsortiment bestående av Seriously Vodka, Imagin Gin och sedan september
2014 en mörk rom, Noble Selected. De produkter som kommer att lanseras i
Sydostasien är Seriously Vodka, Imagin Gin och Noble Selected. Facile är
varumärkesägare till alla sina produkter och har idag ca 450 aktieägare.

Noble Selected erhöll nyligen guldmedalj i the ”Rum Masters 2015” som just
avhållits i London och arrangeras av tidskriften The Spirits Business. Även
Seriously Vodka har tidigare vunnit guldmedalj i ”Vodka Masters” arrangerat
av The Spirits Business.

Idag sker nästan all försäljning av Faciles produkter i Sverige. För 2014
omsatte Facile 1 048 TSEK, en ökning med 14 %. Faciles produkter säljs
framförallt via Systembolaget, men även via grossisterna Martin Servera och
Menigo Foodservice.

Framtidsutsikter

ExeoTech har begränsade löpande kostnader och likviditetsbehov, ett behov som
framförallt kortsiktigt hanteras inom ramen för utökad upplåning.
Utvecklingen för ASTG är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen
av ExeoTech då aktieinnehavet i ASTG utgör ExeoTechs största tillgång.
Bolaget har idag utestående konvertibellån där konverteringskursen ligger
väsentligt över dagens aktiekurs. Hur dessa hanteras är därför av stor
betydelse för Bolagets framtida finansiering.

Målsättningen är att bygga vidare på nu initierade affärer med LPES och Facile
samt att kunna ytterligare komplettera den befintliga investeringsportföljen
med hel- eller delägda verksamheter. Dessutom skall i möjligaste mån Bolagets
samlade förlustavdrag om cirka 100 MSEK kunna utnyttjas.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för första halvåret 2015 kommer att lämnas måndagen den 31:e augusti
2015.

Kontaktinformation

Henrik von Essen, t.f. VD, 08-705 95 00,henrik.von.essen@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande, 08-705 95 00,fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail
tillinfo@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig
www.exeotech.se/investerare.

(För fullständig kvartalsrapport, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.