Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-10

ExeoTech Invest: ExeoTech förvärv försenas av tvist med Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB

STOCKHOLM, SVERIGE, 10 juni 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ)

ExeoTech Invest AB (publ) har under en längre tid sökt efter nya verksamheter
som kan förvärvas och som kännetecknas av stabila kassaflöden, begränsat
investeringsbehov och tillväxtmöjligheter främst genom konsolidering.
ExeoTech är nu i slutförhandlingar om förvärv av ett antal verksamheter som
uppfyller dessa kriterier och där dessa verksamheter är inom
livsmedelssektorn. Avsikten är att förvärv skall ske genom riktade
nyemissioner. En förutsättning är dock att ExeoTech ingått överenskommelse
med bolagets största fordringsägare om antingen kvittning mot aktier
alternativt överenskomna betalningsplaner.

ExeoTech har uppnått uppgörelse med alla större fordringsägare med ett
undantag, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB. ExeoTech och Advokatfirman
Glimstedt Jönköping AB har haft en långdragen tvist kring arvodering i
samband med en transaktion där kostnaden för ExeoTech slutade på mer än 200 %
över ursprungligt indikerat belopp av Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB.
ExeoTech har per idag betalt cirka 150 % av ursprungligt överenskommet
beloppet. Detta har dock inte accepterats av Advokatfirman Glimstedt
Jönköping AB som valt att driva frågan vidare.

I samband med ovan beskrivna förvärvstransaktion har ExeoTech sökt nå
uppgörelse med Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB baserat på deras fordran
men utifrån en betalningsplan. Alla förslag har förkastats och istället har
Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB valt att nu lämna in en konkursansökan
mot bolaget.

Bolaget kommer nu att hantera uppkommen situation och reglera utestående till
Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB. Detta medför dock att den affär som
bolaget hade hoppats kunna presentera denna vecka kommer inte kunna vara på
plats förrän tidigast i början på nästa vecka.

I en kommentar säger ExeoTechs ordförande Fredrik Nygren ” Det hela är en
trist historia som inte hade behövt uppstå. Det har överhuvudtaget inte
funnits någon vilja från Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB att diskutera
skäligheten i deras fakturering. Vi reder nu ut det hela även om det blir en
belastning och försenar samt fördyrar vår affär”.

Allmän information

ExeoTech Invest ABs (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig avkastning uppnås genom
att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och resurser som möjliggör en
snabbare och säkrare värdeskapande utveckling.

Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut
totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar,
om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst
50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant
(market maker).

För mer information, kontakta:

Fredrik Nygren, Styrelseordförande,fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige

www.exeotech.se

Tel: 08-705 95 00

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.