Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-01

ExeoTech Invest: ExeoTech förvärvar 40 % av Oak Event AB och har option att förvärva upp till 100 % senast den 31 januari 2015.

KALMAR, SVERIGE, 1 december 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTech förvärvar 40 % av Oak Event AB, i vilket ingår den
cateringsverksamhet i Kalmar som tidigare ingick i Idemo Holding AB, en
versamhet som under 2016 beräknas sysselsätta fem personer och omsätta cirka
7 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om minst 1 MSEK.

Den 28 september 2015 ingick ExeoTech ett optionsavtal som värderade
cateringverksamheten i Oak Event till 3 MSEK och stipulerade en köpeskilling
om 37,5 miljoner ExeoTech aktier att erläggas senast den 30 november 2015.
Med anledning av den senaste tidens kursnedgång har ExeoTech nu ingått ett
nytt avtal som innebär att ExeoTech omgående förvärvar 40 % av aktierna i Oak
Event och där Oak Event fortsatt värderas till 3 MSEK. ExeoTech har därtill
option att förvärva resterande 60 % av Oak Event, baserat på samma värdering,
senast den 31 januari 2015.

Köpeskillingen för de första 40 % av Oak Event erläggs genom en riktad
emission av 50 209 205 ExeoTech aktier och enligt nu ingånget optionsavtal
erläggs köpeskillingen för restarande 60 % i Exeotech aktier baserat på 10
dagars volymviktad kurs före optionens utnyttjande.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår idag till 112 083 181. Därtill finns
49 171 004 aktier under registrering för den kvittningsemission som
offentliggjordes i november. Inklusive förvärvet av 40 % av Oak Event uppgår
antalet aktier till 211 463 390. Inom kort kommer därför ExeoTech kalla till
extra stämma för att besluta om utökade kapitalgränser för att därigenom
skapa utrymme för att slutföra förvärvet av Oak Event samt en långsiktig
finansieringslösning som förväntas kunna presenteras inom kort.

I en kommentar säger VD Jesper Birgermo ”Detta är ett viktigt steg för oss då
vi har en stark tilltro till verksamheten inom Oak Event. Glädjande kan vi
konstatera att de marknadsmässiga förutsättningar för Oak Events befintliga
verksamhet redan stärkts högst väsentligt under hösten. Därtill har Oak Event
utvecklat ett tydligt cateringeringkoncept ”Måltid”, ett koncept som både
stärker den befintlig verksamhets ställning samtidigt som det underlättar och
påskyndar planerad expanision. Oak Event utvärderar förnärvarande ett antal
konkreta förvärvsobjekt och förhoppningen är att något konkret skall
presenteras inom kort”

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande,fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO,jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.