Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-26

ExeoTech Invest: ExeoTechs fastställer finansiella mål för 2016 och 2017

KALMAR, SVERIGE, 26 oktober 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Såsom utlovades i vårt senaste månadsbrev till aktieägare har styrelsen nu
fastställts ExeoTechs finansiella mål för 2016 och 2017.

För 2016 är målet, för de verksamheter som konsolideras, att uppnå en
omsättning om cirka 26 MSEK, varav befintlig verksamhet, inklusive Oak Event
AB, svarar för cirka 19 MSEK och 7 MSEK tillkommer genom förvärv under året
framförallt inom Oak Events cateringverksamhet. Målsättning är samtidigt att
uppnå en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 3 MSEK, varav under året
förvärvade verksamheter bidrar med cirka 1 MSEK.

För 2017 är målet att uppnå en omsättning om cirka 44 MSEK varav under året
förvärvade verksamheter utgör cirka 9 MSEK. Målet för EBITDA, exklusive
moderbolaget, är cirka 5 MSEK varav de under året förvärvade verksamheterna
bidrar med cirka 1 MSEK.

Ett positivt operativt kassaflöde förväntas kunna uppnås både under 2016 och
2017. Målsättningen är vidare att kunna upprätthålla en soliditet på över 40
% och att kunna redovisa ett eget kapital om minst 8 MSEK vid utgången av
2016. För 2016 beräknas en avkastning på eget kapital om minst 5 % kunna
uppnås och för 2017 minst 10 %.

I en kommentar säger ExeoTechs VD Jesper Birgermo ”Vår nu fastslagna
målsättning förutsätter naturligtvis att vi fortsatt framgångsrikt städar
balansräkningen, minskar skulderna, återställer det egna kapitalet samt
säkerställer både den kortsiktiga likviditeten och det långsiktiga
kapitalbehovet. De nu fastslagna och kommunicerade målen gör att alla
intressenter kring bolaget kan följa med i vad mån vi uppnår dessa mål.
Avslutningsvis är det fortsatt min förhoppning att inom kort kunna presentera
ytterligare förvärv inom catering som komplettera och stärker vår befintliga
verksamhet.”

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande,fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO,jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.