Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-29

ExeoTech Invest: Förstärkning av balansräkningen – Kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE, 29 december 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

ExeoTechs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 30
juli beslutat om en riktad kvittningsemission på cirka 1,6 MSEK. Emissionen
riktats till fodringsägare och innebär att cirka 45 miljoner aktier emitteras
till kurs 0,035 kr per aktie.

Med detta reducerar Bolaget sin skuldsättning ytterligare. Därigenom har
Bolagets totala skulder sedan den siste juni 2015 minskat från cirka 25,6
MSEK till cirka 5,5 MSEK. I detta ingår även den uppgörelse som ingåtts med
Marine Life Invest (”MLI”) och som beskrivs nedan. Samtidigt har Bolagets
eget kapital stärkts, om än fortsatt negativt, från cirka -23,5 MSEK den
siste juni till cirka – 7,5 MSEK, inklusive nu beslutad emission.

Avtal har ingåtts med MLI avseende deras fodran på Bolaget om 3,6 MSEK.
Bolaget har nu under december amorterat cirka 2,2 MSEK av denna skuld och
Bolagets huvudägare, Henrik von Essen, och ordförande, Fredrik Nygren, har
gått i personlig borgen å Bolagets vägnar för resterande skuld om cirka 1,4
MSEK. Bolaget gör nu löpande amortering så att skulden kommer att vara fullt
reglerad inom kort.

Antalet aktier uppgår efter ovan beslutad emission till 256 463 390.

I en kommentar säger VD Jesper Birgemo ”Vi är som jag sa häromdagen, i samband
med vår tvist med skatteverket, i slutet av städfasen och kan glädjande nog
fokusera allt mer på att utveckla vår befintliga verksamhet. Jag räknar
därför med att i början av januari kunna presentera den långsiktiga
finansiering för Bolaget vi arbetet på under en längre tid. Därutöver hoppas
jag att vi inom kort även skall kunna presentera ytterligare förvärv, inte
bara inom catering som kompletterar och stärker vår befintliga verksamhet,
utan även inom vår satsning på livsmedelsproduktion och handel.”

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

För mer information kontakta:

Fredrik Nygren, Styreleordförande,fredrik.nygren@exeotech.se

Jesper Birgemo, VD/CEO,jesper.birgemo@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 070-895 39 34

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.