Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-09

ExeoTech Invest: Månadsbrev för oktober

STOCKHOLM, SVERIGE, 9 oktober 2015 –
(NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Aktivitetsnivå har varit hög sedan jag tillträde som styrelseledamot i slutet
av juli och därefter som VD i september och kommer fortsatt vara så till dess
att vi har en balansräkning och kassa som säkerställer vår tillväxt. Det kan
därför inte alltid vara lätt att följa med i de transaktioner vi genomför då
vi samtidigt blandar defensiva åtgärder avsedda att sanera vår balansräkning
med framåtriktade aggressiva förvärv och investeringar. Därför är min avsikt
att, månadsvis, publicera ett månadsbrev, som successivt får hitta sitt
format, men vars innehåll skall bidra till att ge en översiktlig bild av vad
som sker, hur detta passar in i vår strategi, och hur det påverka vår
finansiella status.

Även om vi fått mycket på plats på relativt kort tid kvarstår många utmaningar
innan vi kan blåsa faran över och på heltid fokusera på att utveckla den
otroligt spännande verksamhet vi nu i snabb takt bygger upp. Min förhoppning
är därför att våra månadsbrev skall bistå aktieägare och övriga intressenter
med en överskådlig bild av verksamheten och göra det enklare att följa med i
vad som sker. Min målsättning är också att under oktober fastslå och
kommunicera nya finansiella och operativa mål för 2016 och 2017, mål som är
transparanta och mätbara så att det blir enkelt att bedöma i vad mån vi
uppnår våra mål. Detta är vårt första månadsbrev och fokus är därför inte
bara på det som hänt under september utan även i augusti.

Våra kortsiktiga prioriteter är fortsatt givna, att städa balansräkningen,
minska skulderna, återställa egna kapitalet samt säkerställa både den
kortsiktiga likviditeten och det långsiktiga kapitalbehovet. Närmast till
hands ligger att slutföra förvärvet av cateringsverksamheten samt skapa
förutsättningarna för Sameffekt att realisera sin tillväxtpotential och
säkerställa tillväxten för den företagsgrupp som nu snabbt växer fram kring
La Petite Epicerie Saigons produkter.

Förvärvet av Sameffekt och kommande förvärv av Oak Event och dess
cateringverksamhet tillför ExeoTech stabila verksamheter som tillsammans
förväntas omsätta cirka 10 MSEK under 2016 och ge ett positivt EBIT på 1 - 2
MSEK. Därutöver har vi en betydande, men mer svårprognosticerad, potential i
verksamheten kring La Petite Epicerie Saigons produkter.

Våra förvärv och investeringar, tillsammans med de åtgärder som vi vidtar för
att stärka våra finanser, lägger således grunden till att förverkliga vår
affärsidé, d v s att bereda aktieägarna en konkurrenskraftig avkastning genom
att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag, genom att
kombinera helägda bolag med stabila kassaflöden inom livsmedelssektorn med
mer opportunistiska investeringar, huvudsakligen inom, men inte begränsat
till, livsmedelssektorn.

Utvecklingen för våra finanser

Det har hänt mycket sedan årsstämman i slutet av juli, där
kontrollbalansräkningen fastställdes. På kort tid har vi genomfört
kvittningsemissioner om totalt 10,5 MSEK och en apportemission om cirka 1,4
MSEK. Därutöver har vi stärkt likviditeten genom att ta upp ett kortsiktigt
lån om cirka 1,8 MSEK. Långsiktiga betalningsplaner har etablerats med
fordringsägare som inte deltog i kvittningsemissioner, vilket minskat
belastningen på likviditeten. Vi har även genomfört ett antal mindre
investeringar i LPES bolagen.

Sammantaget har dessa åtgärder resulterat i att vi per den siste september
reducerat bolagets totala skulder till 13,4 MSEK att jämföra med 25,6 MSEK
vid juni månads utgång. Räntebärande skulder har samtidigt minskat från 14,6
MSEK till 9,9 MSEK och eget kapital, som fortsatt är negativt, har stärkts
från -23,5 MSEK till -13,6 MSEK. Likvida medel var per den siste september
cirka 0,3 MSEK. Antalet aktier har som resultat av genomförda kvittnings- och
apportemissioner ökat från cirka 21,1 miljoner i juli till cirka 87,2
miljoner.

Utöver ovan har ytterligare en kvittningsemission om 2 MSEK beslutats. Därtill
sker förvärvet av Oak Event genom en apportemission om 3 MSEK. Åtgärder som
således stärker det egna kapitalet med 5 MSEK och minskar skuldsättningen med
2 MSEK. Det kommer dock att krävas mer åtgärder för att säkerställa en
tillräckligt stark balansräkning och stor kassa för att vi skall ha
nödvändiga resurser för att realisera vår tillväxt. Avsikten är därför att
fortsatt genomföra ytterligare kvittningsemissioner och vi utvärderar för
närvarande alternativa åtgärder för att stärka kassan.

Utvecklingen för våra verksamheter i augusti och september

I augusti slutförde vi förvärvet av certifierings- och
kvalitetssäkringskonsultbolagetSameffekt AB
(www.sameffekt.se), ett Kalmarbaserat konsultbolag fokuserat på
kvalitetssäkring och certifiering av verksamheter. Sameffekts kunder
återfinns främst inom livsmedelsrelaterade verksamheter och inom byggsektorn.
Bolaget har idag fyra anställda, omsätter cirka 2 MSEK, och uppvisar god
tillväxt och positivt resultat. Sameffekt har investerat i att utveckla en
abonnemangs- och webbaserad affärsmodell kombinerad med tillhörande
utbildningsinsatser. Bolagets affärsmodell är enkelt skalbara och
förutsättningar är därför goda för att kunna uppnå stark tillväxt både
organsikt och genom kompletterande förvärv.

För september uppvisar Sameffekt en omsättningstillväxt om cirka 12 % och
positivt resultat. I september har även Sameffekt inlett förhandlingar om att
överta en befintlig kundbas som på årsbasis omsätter cirka 1,5 MSEK, vilket
omedelbart skulle ge ett betydande tillskott inte bara till omsättningen utan
även till cash flow och resultat. Vår förhoppning är därför att dessa
förhandlingar skall vara slutförda under innevarande månad. Därtill har
Sameffekt, under september, för första gången erhållit kunder i
Stockholmsregionen.

La Petite Epicerie Saigon Ltd
(”LPES”) där vi kombinerat en investering i produktionsbolaget, där vi äger 10
%, med att gemensamt bygga upp dels ett distributionsbolag för norra Europa,
där vi äger 60 %, och ett handelsbolag för att hantera närliggande produkter,
där vi även äger 60 %, fortsätter att utvecklas starkt.

LPES har under augusti HACCP certifierat sin produktion tillsammans med Bureau
Veritas, ett krav från flera distributörer samt något som underlättar halal
godkännande i ett flertal länder. LPES har samtidigt byggt ut produktionen
för att hantera ökade volymer samt förbereda inför höstens start av dels
produktion av exotiska honungar, dels juice.

På senare tid har ett flertal nya distributörer etablerats, bl.a. i Malaysia,
Thailand, Hong Kong, Kambodja och Sydkorea. Konkreta förfrågningar finns
dessutom från etablerade distributörer i Australien, Belgien och Frankrike.
Leveranser till Sydkorea har redan påbörjats och till övriga nya marknader
kommer leveranser successivt att ske under hösten. Sedan tidigare har LPES
etablerade distributörer i Filipinerna och Singapore. Målsättningen för LPES
är att uppnå en omsättning på cirka 2,5 MSEK (f.å. cirka 0,4 MSEK) under
innevarande år.

I september erhöll LPES sitt hittills enskilt största leveransavtal, att under
två år leverera sylt till det anrika Hotel Metropole i Hanoi, Vietnam, till
ett värde om cirka 0,3 MSEK per år. I slutet av september har ytterligare ett
större hotel i Hanoi tecknat ett tvåårsavtal med LPES och vi räknar med att
minst tre liknande avtal ingås innan årskiftet.

I slutet av augusti bildades, som sista pusselbit i strukturen,The LPES
Trading Company Pte Ltd
, Singapore, för att hantera produkter från Vietnam, Kambodja och Laos, som
uppfyller LPES krav på hög kvalitet, naturliga ingredienser och spårbarhet.
Dessa produkter kommer säljas under LPES eget varumärke och vi räknar med att
inom en snar framtid lansera den första produkten, en serie av exotiska
ekologiska tesorter från Vietnam. I slutet av september påbörjadeLPE Saigon
AB
, som har ansvar för distributionen av LPES produkter i norra Europa, att som
tidigare aviserats lansera La Petite Epicerie Saigons exotiska sylter på den
Svenska marknaden.

Vårt senaste förvärv – Oak Event

Vår strategiska huvudfokus är att bygga upp en svensk cateringverksamhet
inriktad på svensk och internationell husmanskost,mat gjord från grunden,
framförallt avsedd för det offentliga marknadssegmentet. Ett första steg i
denna process är att vi nu ingått ett optionsavtal om att senast den siste
november i år förvärva Oak Event AB, i vilket ingår den cateringsverksamhet i
Kalmar som tidigare ingick i Idemo Holding AB, en verksamhet som under 2016
beräknas sysselsätta fyra personer, omsätta cirka 6 MSEK samt nå ett positivt
EBIT resultat om cirka 1 MSEK. Förvärvet sker genom en apportemission om 3
MSEK och samtidigt avser genomföra en kvittningsemission för att reglera
bolagets befintliga skulder.

Vi ser en stor tillväxtpotential i cateringverksamheten, en fragmenterad
bransch där tillväxt och lönsamhet kan uppnås genom kompletterande förvärv.
Tillväxt skall framförallt genom förvärv och lönsamhet och kassaflöde uppnås
genom stordriftsfördelar.

Väl mött

Jesper Birgemo

VD ExeoTech Invest AB (publ)

jesper.birgemo@exeotech.se

Tel 070-895 39 34

Ps. Om Ni inte redan varit inne på vårt dotterbolags, LPE Saigon AB,
webbshopwww.lpes.seoch tagit del av deras utbud av spännande exotiska sylter
så kan jag varmt rekommendera ett besök.

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i
hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.