Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-25

ExeoTech: LOI ingått om förvärv av verksamheter inom catering och kvalitetscertifiering

LOI INGÅTT OM FÖRVÄRV AV VERKSAMHETER INOM CATERING OCH
KVALITETSCERTIFIERING

ExeoTech Invest AB (publ) ("ExeoTech") har ingått ett intentionsavtal om
att förvärva Idemo Holding AB, ett Jönköpingsbaserat bolag, som genom
dotterbolag bedriver cateringverksamhet framförallt till skolor i
smålandsregionen. Verksamheten omsätter idag cirka 11 MSEK, uppvisar ett
positivt resultat och sysselsätter 10-tal personer. Verksamheten bedöms ha
stor tillväxtpotential både för befintlig verksamhet men framförallt genom
kompletterande förvärv.

Därutöver har ett intentionsavtal (LOI) ingåtts om att förvärva SAMEFFEKT
AB, ett Växjöbaserat konsultbolag, fokuserat på kvalitetssäkring och
certifiering av verksamheter. Bolagets kunder återfinns främst inom
livsmedelsrelaterade verksamheter. Bolaget har idag fyra anställda,
omsätter cirka 2 MSEK, och uppvisar positivt resultat.

Ovanstående förvärv värderas tillsammans till cirka 11 MSEK och
köpeskilling kommer att erläggas med cirka 73 miljoner nyemitterade
ExeoTech aktier. I tillägg avser ExeoTech genomföra en kvittningsemission
för reglera en stor del av bolagets befintliga skulder.

Avsikten är att ovanstående förvärv samt avtal om kvittning skall vara
slutfört senast den siste juli. Detta förutsätter båda
bolagsstämmogodkännande och bolagsordningsändring. Därför har styrelsen
beslutat att ställa in bolagsstämman den 30 juni och kalla till ny
bolagsstämma torsdagen den 30 juli.

Nytt publicerings datum för årsredovisning är torsdagen den 16 juli 2015.

I en kommentar säger ExeoTech VD Henrik von Essen:

- Vi är ännu inte helt i mål men vi har nu tagit ett stort steg framåt till
att skapa en stabil verksamhet med stor tillväxt potential orienterad mot
livsmedelssektorn.

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 juni 2015

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.exeotech.se
Tel: 08-705 95 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2015-06-25.pdf

Allmän information
ExeoTech Invest ABs (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att
bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva,
utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig
avkastning uppnås genom att ExeoTech såsom aktiv ägare tillför kunskap och
resurser som möjliggör en snabbare och säkrare värdeskapande utveckling.
Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut
totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till
utdelningar, om minst 10% per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall
dela ut minst 50% av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.