Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

ExeoTech: Månadsbrev - april 2017

MÅNADSBREV - APRIL 2017
Nettoomsättning för mars uppgick till 2 439 KSEK (457 KSEK), en ökning med 433 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning för årets första kvartal uppgår till 4 946 KSEK (959 KSEK), en ökning om 339 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i mars motsvarar cirka 5,5 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste mars har 11,2 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
I mars lanserades "Lunch On Demand" och ytterligare en lunchrestaurang men bl.a. vädrets makter medförde att bidraget från dessa varit begränsat och får genomslag först i april.
Utökade säljstyrka och fryskapacitet i slutet av mars kombinerat med nya produkter och breddat produktutbud i Q2 skapar fortsatt god tillväxt för LPES Foods.
Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 40 % och ingår således inte i ovanstående siffor, ökade med 93 % i mars och med 82 % i Q1 jämfört med motsvarande period 2016.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| (KSEK) | mars | jan - mars | mars 17 / mars 16 |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 064 | 2 012 | 16528% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 1 041 | 2 098 | 191% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Oak Event (3) | 334 | 836 | 260% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Totalt | 2 439 | 4 946 | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Förändring mot 2016 | 433,4% | 339,2% | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 5,5% | 11,2% | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar samt Österhagen Restaurang & Butik.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 3 april 2017

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-04-03.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19870

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.