Du är här

2018-08-06

ExeoTech: MÅNADSBREV - AUGUSTI 2018

MÅNADSBREV - AUGUSTI 2018
Nettoomsättningen i juli justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 9 % jämfört med motsvarande period 2017.
LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i juli en tillväxt på 73 %.
Nettoomsättning för året sju första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 17 % jämfört med motsvarande period 2017.
Nettoomsättning i juli uppgick till cirka 2,2 MSEK (f.å. cirka 2,1 MSEK), en ökning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.
För juli uppnådde åter samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2018

2018 2017 Förändring
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| | | | | | | |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| (KSEK) | juli | Y-T-D | juli | Y-T-D | juli | Y-T-D |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1831,7 | 10781,6 | 1061,8 | 6494,9 | 73% | 66% |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| ExeoTech Ventures (2) | 404,0 | 3013,5 | 1014,2 | 7565,4 | -60% | -60% |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Oak Event (3) | - | - | 25,7 | 1589,0 | 0% | 0% |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Totalt | 2235,7 | 13795,1 | 2101,7 | 15649,3 | 6% | -12% |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Bidrag avyttrade verksamheter | - | - | 48,9 | 3836,9 | | |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Kvarvarande verksamheter | 2235,7 | 13795,1 | 2052,8 | 11812,4 | 9% | 17% |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+
| Andel av omsättningsmål 2018 (4) | 3,4% | 21,2% | | | | |
+------------------------------------------------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+

(1) I EFV ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading , LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 65 MSEK

Kalmar den 6 augusti 2018

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34,
jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-08-06.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23750

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), (ExeoTech) 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.