Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

ExeoTech: Månadsbrev juli 2017

MÅNADSBREV JULI 2017
Nettoomsättning för juni uppgick till 3 202 KSEK (921 KSEK), en ökning med cirka 247 % jämfört med motsvarande period 2016 trots att verksamheten "Måltid" inom Oak Event avvecklats sedan mitten av juni.
Nettoomsättning för årets första sex månader uppgår till 13 547 KSEK (3 308 KSEK), En ökning om cirka 310 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i juni motsvarar cirka 7,3 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m den siste juni har 30,8 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
Inom EV fortsätter Sameffekt att uppvisa stark tillväxt. Omsättningstillväxten i juni var inte mindre än 172 %.
Inom EFV uppnådde i juni Österhagens glass en omsättningstillväxt på 95 % och LPES Foods, ExeoTechs enskilt största verksamhet, en tillväxt på hela 1821 %.
Nettoomsättning för La Petite Epiciere Saigon Ltd, som ägs till 49,9 % och ingår inte i ovanstående siffor, ökade med 301 % i juni och med 179 % för året första sex månader jämfört med motsvarande period 2016.
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017 | | | |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| (KSEK) | juni | jan-juni | juni 17 / juni 16 |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 185 | 5 433 | 1031% |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 1 832 | 6 551 | 194% |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| Oak Event (3) | 185 | 1 563 | 162% |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| Totalt | 3 202 | 13 547 | |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| Förändring mot 2016 | 247,5% | 309,5% | |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 7,3% | 30,8% | |
+---------------------------------------------+--------+----------+-------------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar samt Österhagen Restaurang & Butik.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-07-03.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20648

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.