Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

ExeoTech: Månadsbrev - mars 2018

MÅNADSBREV - MARS 2018
Nettoomsättning i februari uppgick till cirka 2,02 MSEK (f.å. cirka 1,77 MSEK), en ökning med cirka 14 % jämfört med motsvarande period 2017.
Justerat för avyttrade och stängda verksamheter, ökade nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter med cirka 73 % jämfört med motsvarande period 2017.
EFV där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i februari en tillväxt på 96 %, trots att nyårsfirandet i Vietnam, Tt, mer än halverade antalet affärsdagar för LPES.
EV omsättning minskade med 29 % då Sameffekt inte längre inkluderas.
Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2018

2018 2017 Förändring
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| | | | | | | |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| (KSEK) | feb | Y-T-D | feb | Y-T-D | feb | Y-T-D |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 570,3 | 3 182,8 | 800,5 | 948,5 | 96% | 236% |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| ExeoTech Ventures (2) | 447,4 | 604,1 | 629,7 | 1056,8 | -29% | -43% |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Oak Event (3) | - | - | 340,3 | 501,5 | -100% | -100% |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Totalt | 2 017,7 | 3 786,9 | 1 770,5 | 2 506,3 | 14% | 51% |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Bidrag avyttrade verksamheter | - | - | 606,0 | 1 002,3 | | |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Kvarvarande verksamheter | 2 017,7 | 3 786,9 | 1 164,5 | 1 504,0 | 73% | 152% |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Andel av omsättningsmål 2018 (4) | 3,1% | 5,8% | | | | |
+------------------------------------------------+------------+------------+------------+------------+----------+----------+

(1) I EFV ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading , LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 65 MSEK

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-03-05.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22448

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), (ExeoTech) 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.