Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

ExeoTech: Månadsbrev - November 2017

MÅNADSBREV - NOVEMBER 2017
Nettoomsättning i oktober uppgick till 3 863 KSEK (1 039 KSEK), en ökning med cirka 272 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning t o m oktober uppgår till 26 051 KSEK (5 915 KSEK), en ökning om cirka 340 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i oktober motsvarar cirka 8,8 % av kommunicerat omsättnings- mål för 2017 och t o m oktober har 59,2 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i oktober en omsättningstillväxt på 223 %.
EFV uppnådde i oktober, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 1008 %.
Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd ("LPES"), som numera ingår i EFV, ökade med 134% i oktober och med 101 % t o m oktober.
I oktober har LPES slutfört investeringar som fördubblar bolagets kapacitet avseende dess viktigast produkt, torkad frukt, inför bolagets säsongsmässigt viktigaste månader.
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| (KSEK) | okt | jan - okt | okt 17 / okt 16 |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 1 693 | 12 568 | 1008% |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 2 170 | 11 877 | 223% |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| Oak Event (3) | - | 1 606 | n.a. |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| Totalt | 3 863 | 26 051 | |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| Förändring mot 2016 | okt | 340,4% | |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 8,8% | 59,2% | |
+---------------------------------------------+-------+-----------+-----------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar (t o m 16 juni) samt Österhagen Restaurang & Butik t o m augusti.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 6 november 2017

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34
jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10
fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-11-06.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21464

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.