Du är här

2017-10-04

ExeoTech: Månadsbrev - oktober 2017

MÅNADSBREV - OKTOBER 2017
Nettoomsättning i september uppgick till 3 302 KSEK (679 KSEK), en ökning med cirka 386 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättning t o m september uppgår till 22 189 KSEK (4 877 KSEK), en ökning om cirka 355 % jämfört med motsvarande period 2016.
Nettoomsättningen i september motsvarar cirka 7,5 % av kommunicerat omsättningsmål för 2017 och t o m september har 50,4 % av årsomsättningsmålet uppnåtts.
EV där bl.a. Sameffekt ingår, uppnådde i september en omsättningstillväxt på 177 %.
EFV uppnådde i september, där ingår bl. a LPES Foods, en tillväxt på 1 435 %.
Nettoomsättning för La Petite Epicerie Saigon Ltd ("LPES") ökade med 34 % i september och med 97 % t o m september.
LPES och LPES Foods AB upplever fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder som överstiger bolagens befintliga leveranskapacitet. I oktober slutför LPES investeringar som fördubblar bolagets kapacitet avseende bolagets viktigast produkt torkad frukt.
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| (KSEK) | sept | jan - sept | sept 17 / sept 16 |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| ExeoTech Food Ventures (1) | 2 418 | 10 875 | 1435% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| ExeoTech Ventures (2) | 875 | 9 707 | 177% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Oak Event (3) | 9 | 1 606 | -96% |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Totalt | 3 302 | 22 188 | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Förändring mot 2016 | 386,1% | 355,0% | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+
| Andel av omsättningsmål 2017 (4) | 7,5% | 50,4% | |
+---------------------------------------------+--------+------------+-------------------+

(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar (t o m 16 juni) samt Österhagen Restaurang & Butik som är under avveckling.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK

Kalmar den 4 oktober 2017

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34,
jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10,
fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-10-04.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21216

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.