Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-08

ExeoTech: MÅNADSBREV - OKTOBER 2018

MÅNADSBREV - OKTOBER 2018
Nettoomsättningen i september justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 7 % jämfört med motsvarande period 2017.
LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i september en tillväxt på 2 %. Fortsatt god tillväxt för den vietnamesiska verksamheten samt Österhagen hölls tillbaka av en svagare utveckling för LPES Foods.
Nettoomsättning för årets nio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämfört med motsvarande period 2017.
Nettoomsättning i september uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,3 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
Med undantag för LPES Foods uppnåddes i september positivt resultat på EBIT-nivå.
Målet för 2018 kvarstår fortsatt om en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Detta förutsätter dock att LPES Foods svagare utvecklingen i september endast var tillfällig.

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2018

2018 2017 Förändring
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| | | | | | | |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| (KSEK) | sept | Y-T-D | sept | Y-T-D | sept | Y-T-D |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| LPES Group (1) | 2455,4 | 15769,7 | 2418,0 | 10875,1 | 2% | 45% |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| ExeoTech Ventures (2) | 673,0 | 4229,5 | 874,9 | 9707,1 | -23% | -56% |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| Oak Event (3) | - | - | 8,9 | 1606,4 | 0% | 0% |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| Totalt | 3128,4 | 19999,2 | 3301,8 | 22188,6 | -5% | -10% |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| Bidrag avyttrade verksamheter | - | - | 383,4 | 4345,8 | | |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| Kvarvarande verksamheter | 3128,4 | 19999,2 | 2918,4 | 17842,8 | 7% | 12% |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+
| Andel av omsättningsmål 2018 (4) | 4,8% | 30,8% | | | | |
+----------------------------------------------+--------+---------+--------+---------+------+-------+

(1) I LPES Group ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading, LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 65 MSEK

Kalmar den 8 oktober 2018

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-10-08.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24252

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.