Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

ExeoTech: ÖSTERHAGEN GLASS AB PÅ PLATS

ÖSTERHAGEN GLASS AB PÅ PLATS

Den tidigare aviserade transaktionen avseende Österhagenprodukter AB har nu slutförts. Den innebär att verksamheten som tidigare bedrivits av Österhagenprodukter AB har avyttrats till det nybildade bolaget Österhagen Glass AB dels via en inkråmsöverlåtelse, dels genom att Österhagenprodukter AB beviljar Österhagen Glass AB en exklusiv licens att använda varumärket Österhagenglass med registreringsnummer 533992 mot en engångsbetalning och en rörlig ersättning motsvarande 3 % av Österhagen Glass AB nettoförsäljning. Österhagen Glass AB genomför samtidigt en nyemission som tecknas av ExeoTech.

ExeoTechs ägarandel i det nya bolaget Österhagen Glass AB uppgår därefter till 40 % medan resterande 60 % ägs av de anställda. Avsikten är att även strategiska partners skall erbjudas delägande. Transaktionen kommer att kräva ett stämmogodkännande. ExeoTech avser därför kalla till en extrastämma under februari 2019 för att dels godkänna denna transaktion, dels besluta om en sammanläggning av aktier där styrelsen inom kort kommer att kunna presentera ett förslag.

I en kommentar säger ExeoTechs Vd Olle Anderson Med delägande, incitamentsprogram, sänkta kostnader, starkt varumärke och nya distributionspartners, vilka presenteras inom kort, har Österhagen Glass AB nu alla förutsättningar att snabbt bli lönsamt. För ExeoTechs del innebär det dels royaltyintäkter på Österhagen Glass AB:s försäljning, dels en potentiell värdetillväxt aktieinnehavet i Österhagen Glass AB.

I och med detta har vi har nu kommit en bra bit på vägen med att implementera vår nya strategi som presenterades i november. Vi ser nu på olika alternativ avseende LPES Foods AB som är det ända kvarvarande helägda operativa bolaget. Vidare utvärderar vi ett antal förslag till en sammanläggning av vår aktie och kommer inom kort presentera ett förslag för beslut på en extrastämma i februari

KALMAR, SVERIGE, 28 december 2018

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Vd, olle.anderson@exeotech.se mailto:olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2018-12-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24884

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (ExeoTech) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 11.20 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.