Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

ExeoTech: Registrerad emission samt sammanläggning av aktier

REGISTRERAD EMISSION SAMT SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

STOCKHOLM, SVERIGE, 25 april 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Emissionen som aviserades den 29 mars om 450 miljoner aktier har nu registrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier uppgår därmed till 3 171 967 679. Vid bolagsstamman den 1 april beslutades att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:1 000, d v s 1 000 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. Beslut om sammanläggning kommer nu att registreras hos Bolagsverket och sa snart registrering är klar kommer styrelsen att avisera avstämningsdag för sammanläggningen.

Med anledning av att ExeoTechs styrelse under april begärde portfoljbolaget LPES Foods AB i konkurs vill styrelsen här tydliggöra att ExeoTechs portfölj idag består av innehav i sex (6) portföljbolag, licensrättigheter, varumärken och finansiella fordringar. Styrelsen uppskattar att ExeoTechs substansvärde idag uppgår till cirka 17 MSEK. Portföljinnehaven utgörs av LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon, med en ägarandel om cirka 40 %, Österhagen Glass AB, cirka 40 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %, ReCap Moduler AB, cirka 10 % samt Bomars Brunn AB, 100 %.

ExeoTech kärninnehav, de innehav där vi ser störst potential och har möjlighet att arbeta med bolagen, LPE International Pte Ltd, ReCap Moduler AB och Österhagen Glass AB, utgör cirka 40 % av det beräknade substansvärdet, varav LPE International Pte Ltd enbart motsvarar mer än 30 %.

Styrelse avser framöver att från och med maj att månadsvis, kring den 15e varje månad, publicera ett kort månadsbrev innehållande uppdatering kring respektive portföljbolagsutveckling. Styrelsens ambition är därför även att inom kort kunna presentera en transparant modell för hur värdet på respektive portföljbolag beräknas och hur värdet förändras mot bakgrund av bolagens utveckning.

I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson "Fokus är nu på att skapa en positiv utveckling och värdetillväxt för samtliga våra innehav, men framförallt våra s.k. kärninnehav. Vi kan bistå både med kunskap och kapital såsom vi nu gör i samband med att La Petite Epicerie Saigon förvärvar en av sina leverantörer för att därigenom positivt kunna stärka deras utveckling."

25 april 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se mailto:olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-04-25.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25893

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), (ExeoTech) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.45 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.