Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Experten: Långsiktigt ser det mycket intressant ut

wysiwyg_image

Stark, starkare, starkast. Det hör inte till ovanligheterna att livekasinobolaget inte bara lyckas slå föregående periods resultat, utan även analytikernas estimat. Detta kvartal är inget undantag och ännu en gång bevisar Evolution att de är herren på täppan inom livekasino, skriver Aktiespararnas börsexpert Cristofer Andersson. 

Inför rapporten hade analytiker förväntat sig ett ebitaresultat samt en ebitamarginal på 256 MEUR respektive 69,4 %. Vidare väntades en nettoomsättning på 369 MEUR. Två av dessa tre punkter kom Evolution att slå och relativt det tredje kvartalet 2021 står detsamma att finna, det vill säga två av tre punkter slogs. 

De två punkter där Evolution presterade bättre än såväl föregående års tredje kvartal som analytikernas estimat var ebita samt nettoomsättning. Under perioden juli-september ökade nettoomsättningen med 37,1 %, från 276 MEUR till 378,5 MEUR. Under samma period ökade ebita från 192,9 MEUR till 261 MEUR, motsvarande en procentuell ökning om 35,3 %. Dock kom marginalen att tappa från 69,9 % till 69 %. Absolut är det en nedgång, men vd är noga med att understryka att bolaget ligger inom det intervall – 69–71 % - som kommunicerades tidigare i år. ”Under niomånadersperioden var EBITDA-marginalen 69,5%.” 

Den omdebatterade marginalen och rörelseresultatet 

Marginalen har alltid varit omdebatterad i Evolution och minsta lilla minskning har inte så sällan lätt till att analytiker slagit bakut och basunerat att bolagets nedgång är i stundande. Emellertid har dessa en tendens att ständigt se relativt kortsiktigt och mer ofta än sällan enbart ett kvartal framåt. Istället bör helheten ses och här visar vd, Martin Carlesund, att man dels håller vad man lovat (en marginalintervall om 69-71 %) samt betonar att det är helåret som är det viktiga, inte ett enskilt kvartal. 

Beträffande periodens resultat samt vinst per aktie uppgick dessa till 619,9 MEUR (433,9) respektive 2,91 EUR (2,03), vilket motsvarar en ökning om 42,86 % samt 43,34 %. Sannerligen starka siffror. 

Livekasino växer snabbt och kraftigt 

Som historiskt alltid varit gällande är livekasinodelen den som växer snabbast och kraftigast. Den fortsatta expansionen i framför allt Nordamerika fortskrider och väntas pågå i flera år, sannolikt minst ett decennium. Att det är Evolution som operatörerna väljer bottnar i att det är just de som bedöms ha de mest kvalitativa och efterfrågade produkterna samt tjänsterna. 

Carlesund lyfter just fram bolagets efterfrågade utbud och hur man via det dels växer snabbare än marknaden, dels ökar avståndet till konkurrenterna. 

”Den globala efterfrågan på såväl nya som befintliga produkter är fortfarande mycket stark, och vi ökar våra marknadsandelar och avståndet till konkurrenterna. Utrullningen av den kompletta produktportföljen fortsätter på alla reglerade marknader.” 

Måttlig tillväxt inom RNG 

Evolution består av två ben – livekasino och RNG-spel. Denna virtuella marknad har redan haft sin kraftiga och snabba tillväxt och har nu kommit in i en konsolideringsfas med lägre och inte lika kraftig tillväxt.  

Inom detta segment har Evolution valt att förvärva sig till marknadsandelar och under kvartalet har förvärvet av Nolimit-City avslutats och införlivats i verksamheten. Nämnda bolag bidrog till att RNG-spel ökade med 11% jämfört med föregående år, vilket är bra och starka tillväxttal.  

Emellertid uppgick den årliga proformatillväxten inom RNG bara till 2%.

”Detta är ännu inte tillfredsställande”, skriver vd och fortsätter:

”Vi har tillhandahållit för få nya slotspel under perioden, emellertid så håller vi fast vid målet om att uppnå tvåsiffrig tillväxt. […] På vägen mot tvåsiffrig tillväxt kommer vi att få uppleva fluktuerande kvartalsresultat, och som vi sagt tidigare kommer utvecklingen inte att ske linjärt.” 

Reflektioner 

Det är en stark rapport som bolaget levererar. Att aktien initialt handlas ned bedöms dels bero på eventuella vinsthemtagningar, dels att mer kortsiktiga investerare befarar att den minskade ebitamarginalen är här för att stanna. Absolut måste RNG-segmentet växa mer, men som Carlesund skriver är vägen mot tvåsiffrig tillväxt högst fluktuerande.  

Det ökade rörelseresultatet, de stabila marginalerna samt det starka och goda insynsägandet inom ledningen, där flera har varit med sedan bolagets start och därmed besitter en bred och stor erfarenhet, talar för att Evolution kommer fortsätta växa. Man har en stark finansiell ställning och är marknadsledande inom livekasino. Ännu kvarstår stora marknader att penetrera, då en majoritet av all världens spelade fortfarande sker fysiskt, och Evolution bedöms stå på bästa plats i startblocket. Långsiktigt ser det mycket intressant ut. 

wysiwyg_image

Cristofer Andersson är börsexpert på Aktiespararna.