Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS 2 ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2019

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") publicerar härmed
delårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten
finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida
(www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

"Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna som inleddes 2018
börjar visa betydande resultat. Jämfört med H1 2018 kan ExpreS[2]ion
uppvisa en intäktsökning på 34%.

Under första halvåret 2019 såg vi också en stor och kontinuerlig
tillväxt i vår potentiella intäktspipeline. Vi förväntar oss att ingå
ännu fler långsiktiga partnerskap under andra halvåret 2019 och
baserat på nuvarande aktiviteter och kontrakt, är utsikterna för
resten av 2019 mycket starka. Vi räknar med att leverera en hög
tvåsiffrig tillväxt på översta raden för helåret 2019."

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 339 (2 982) KSEK, vilket
är en ökning om 46 % jämfört med Q2 2018.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 602 (-4 101)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till -3 076 (-3 322) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,28) SEK.
Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 060 (5 260) KSEK, vilket
är en ökning om 34 % jämfört med H1 2018.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 558 (-7 522)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till -7 417 (-6 539) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,58 (-0,59) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 233 (-6
513) KSEK.

· Soliditeten** uppgick till 39,2% (62,0%).
· Kassa och bank uppgick till 5 013 (12 219) KSEK.
Siffror för motsvarande period under 2018 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13
584 237 som är det genomsnittliga antalet aktier för andra kvartalet
2019. Det totala antalet aktier i ExpreS[2]ion Biotech Holding AB
aktier per 2019-06-30 var 13 602 015. Notera att under Q2 2019 har en
riktad nyemission registrerats, vilket har ökat antalet aktier till
13 602 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

· Den 16 april meddelade ExpreS[2]ion att Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt
forskningslicensavtal (Research License Agreement), som beviljar
bolaget tillgång till ExpreS[2]ions proprietära
proteinuttryckssystem, ExpreS[2 TM], i sin forskning och utveckling.

· Den 25 april meddelade ExpreS[2]ion publikation av en medförfattad
artikel i Cellular Microbiology med sin australiensiska
samarbetspartner, The Walter and Eliza Hall Institute, som visar
proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande
malariavaccin, vilket inriktar sig på en nyupptäckt malarianyckel för
infektion, som nyligen upptäcktes av gruppen.

· Den 2 maj offentliggjorde ExpreS[2]ion årsredovisning för
räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på
ExpreS[2]ions hemsida (www.expres2ionbio.com).

· Den 23 maj hölls årsstämma i ExpreS[2]ion Biotech Holding AB.
Stämmokommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida
(www.expres2ionbio.com).

· Den 14 juni meddelade ExpreS[2]ion att en vetenskaplig artikel,
som dokumenterar att mänskliga antikroppar mot RH5-protein kan stoppa
malariaparasiten att ta sig in i kroppens blodceller, har publicerats
i den vetenskapliga tidskriften Cell. Artikeln baseras på en klinisk
studie som utförts av forskare vid Oxfords universitet, tillsammans
med ett konsortium av forskningsinstitutioner där ExpreS[2]ion ingår.

· Den 26 juni meddelade ExpreS[2]ion Biotech Holding AB byte av
Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB från och
med 1 juli 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 1 juli meddelade ExpreS[2]ion att Bolaget undertecknat ett
icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics som ger ExpreS[2]ion
tillgång till deras banbrytande CRISPR-genredigeringsteknik.

· Den 2 augusti tillkännagav ExpreS[2]ion Bolagets första
produktlansering av in vitro-diagnostik (IVD) baserat på
ExpreS[2]-plattformen från dess licenstagare, Institut Virion\Serion.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning

E-post: ca@skmg.se (ca@skmg.sem)

Telefon: +46 70 755 95 51

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till
Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med
organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad
plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk
utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya
vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt
mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete
med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar
även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag
AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information,
vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres-2-ion-bio...
https://mb.cision.com/Main/14402/2885986/1093441.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.