Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") publicerar härmed
bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2018.
Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets
hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av
rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

"Under 2018 fokuserade vi på fortsatt expansion av vår kärnplattform
genom att utveckla och inkludera nya teknologier samt stärka vårt
joint venture-bolag AdaptVac. Vi har lyckats bra med dessa
aktiviteter och har samtidigt dokumenterat goda framsteg i ett antal
befintliga och nya projekt. Denna investering har dock avspeglats
negativt i våra intäkter som låg under vad vi förväntade oss.
Framöver förväntar vi oss nu att serviceverksamheten får momentum som
en självständig verksamhet, som ska kunna närma sig en hållbar platå
under 2019. Härutöver kommer en ökande och mycket spännande del av
vår verksamhet att inriktas på utveckling av nya och befintliga
tillgångar i partnerskap och joint ventures, baserat på vår
optimerade proprietära upptäcktsplattform."

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 434 (1 823) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 6 104 (-4 124)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till - 5 585 (-3 135) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,47 (-0,33) SEK.
Räkenskapsåret 2018 (2018-01-01 till 2018-12-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 868 (9 795) KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 18 853 (-11
750) KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till - 16 822 (-9 835) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -1,46 (-1,10) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 12 879
(-8 608) KSEK.

· Soliditeten** uppgick till 39,6 (39,1) %.
· Kassa och bank uppgick till 6 255 (1 508) KSEK.
Siffror för samma period under 2017 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11
541 664, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden.
Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet uppgår till 12 002
015. Det totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB aktier
per 2018-12-31 var 12 002 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

· Den 3 oktober meddelade Bolaget att en nyligen publicerad
vetenskaplig artikel i Nature Communications om
malariavaccinkandidaten Pfs48/45 ger ytterligare stöd för att
ExpreS2-plattformen är ett utmärkt verktyg för att producera
transmissionsblockerande malariavacciner.

· Den 31 oktober meddelade Bolaget att the Jenner Institute vid
Oxfords Universitet presenterat positiva resultat från sin kliniska
fas I/IIa-studie med RH5.1-blodmalariavaccinet vid ett vetenskapligt
möte i New Orleans. Vaccinet, som utvecklats och tillverkats med
ExpreS2-plattformen, visade sig vara säkert och är det första
vaccinet som demonstrerar en minskning av
parasitmultipliceringshastigheten efter en kontrollerad mänsklig
malariainfektion i blodfas. Detta är en mycket viktig milstolpe i ett
långt samarbete med the Jenner Institute vid Oxfords universitet
vilket kommenterades av Professor Dr Simon Draper, ansvarig för The
Jenner Institutes forskningsgrupp inom vaccin för malaria i blodfas:
"de uppmuntrande resultaten från denna fas I/IIa-studie med RH5.1 i
malaria ligger i linje med våra prekliniska resultat och utgör en
solid grund för att bygga nästa steg i vårt kliniska program för
malariavaccin i blodfas. Vi är tacksamma för att ExpreS2ion har
tillhandahållit den möjliggörande utvecklings- och
produktionsplattformen ExpreS2 samt för deras bidrag till projektet
som helhet."

· Den 12 december meddelade ExpreS2ion om publiceringen i den
vetenskapliga tidskriften Nature av den första visuella bilden av den
molekylära "nyckel" som dödliga malariaparasiter använder för att ta
sig in i mänskliga blodceller. Publikationen författades av ett
internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under
ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research
("WEHI"). Detta genombrott kommer att bidra till utvecklingen av
vacciner baserade på ett patent gemensamt ägt av WEHI och ExpreS2ion.

· Den 20 december meddelade ExpreS2ion att Bolagets joint
venture-bolag AdaptVac ApS ("AdaptVac") har erhållit 2,2 MDKK (3,2
MSEK) i bidrag från den Danska Innovationsfonden för utveckling av
två nya vaccinprojekt: hjärt-kärlsjukdom hos människor samt
HER2+-bröstcancer hos hundar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 10 januari 2019 meddelade ExpreS2ion att konsortiet
PlacMalVac (för forskning om placentalt malariavaccin), i vilket
ExpreS2ion är en del, har meddelat framgångsrika studieresultat från
en klinisk fas I-studie. PAMVAC-vaccinet, som tillverkats med
ExpreS2-plattformen, visades vara säkert, väl tolererbart samt ha
förmåga att framkalla specifik antikroppsrespons hos alla
studiedeltagare.

· Den 19 februari 2019 meddelade ExpreS2ion att joint
venture-bolaget AdaptVac har tilldelats cirka 3,6 MSEK av Danska
Innovationsfonden för sitt deltagande i ett vaccinprojekt som syftar
till att förebygga avvänjningsdiarré, som är en stor orsak till
antibiotikabruk i grisindustrin.

Komplett förteckning av väsentliga händelser under 2018 finns
tillgänglig i bifogad bokslutskommuniké.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com (sk@expres2ionbio.com)

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till
Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med
organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad
plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk
utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya
vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt
mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete
med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar
även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag
AdaptVac, som grundades år 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-biotec...
https://mb.cision.com/Main/14402/2752497/999585.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.