Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2019

ExpreS[2]ion Biotech Holding AB ("ExpreS[2]ion") publicerar härmed
delårsrapport avseende perioden januari till september 2019.
Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets
hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en sammanfattning av
rapporten.

VD Steen Klysner kommenterar

"Det är glädjande att se att vi bibehållit den positiva utvecklingen
av rapporterade intäkter som vi såg redan under det första halvåret,
och att detta åtföljts av fortsatta framsteg inom både existerande
och nya samarbeten."

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 158 (2 173) KSEK, vilket
är en ökning om 45% jämfört med Q3 2018.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 581 (-5 197)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till - 2 944 (-4 698) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,39) SEK.
Nio månader (2019-01-01 till 2019-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 218 (7 433) KSEK,
vilket är en ökning om 37% jämfört med Q1-Q3 2018.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 139 (-12 749)
KSEK.

· Nettoresultatet uppgick till -10 361 (-11 237) KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,79 (-0,99) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 878 (-9
690) KSEK.

· Soliditeten** uppgick till 29,3 % (47,6%).
· Kassa och bank uppgick till 2 628 (9 758) KSEK.
Siffror för motsvarande period under 2018 inom parantes.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier för perioden. Det genomsnittliga antalet
aktier för tredje kvartalet 2019 var 13 602 015. För perioden januari
till september 2019 var det genomsnittliga antalet aktier 13 066 721.
Under Q2 2019 har en riktad nyemission registrerats, vilket har ökat
antalet aktier med 1 600 000. Det totala antalet aktier i
ExpreS[2]ion Biotech Holding AB aktier per 2019-09-30 var 13 602 015.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

· Den 1 juli meddelade ExpreS[2]ion att Bolaget undertecknat ett
icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics som ger ExpreS[2]ion
tillgång till deras banbrytande CRISPR-genredigeringsteknik.

· Den 2 augusti tillkännagav ExpreS[2]ion, Bolagets första
produktlansering av in vitro-diagnostik (IVD) baserat på
ExpreS[2]-plattformen från dess licenstagare, Institut Virion\Serion.

· Den 23 september meddelade ExpreS[2]ion att Bolaget erhållit en
order som uppgår cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som
en del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt.

· Den 26 september meddelade ExpreS[2]ion att Bolaget tidigarelägger
publiceringen av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet
2019. Ny tidpunkt för publicering av rapport är 14 november 2019.
Syftet med tidigareläggningen är att koordinera publiceringen av
ExpreS[2]ions delårsrapport för den tredje kvartalet 2019 med
Bolagets planerade deltagande på en publik investerarträff under
andra halvan av november 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 16 oktober meddelade ExpreS[2]ion att Bolaget ökar sitt
rörelsekapital genom att säkra en kombination av ett brygglån och en
lånefacilitet om sammanlagt 8 MSEK. Detta gör det möjligt för Bolaget
att ytterligare fortsätta expansionen av sin affärsverksamhet i linje
med tillväxtsiffrorna för Q1 och Q2 2019.

· Den 17 oktober tillkännagav ExpreS[2]ion att joint-venture bolaget
AdaptVac ApS ("AdaptVac") tilldelats ett InnoBooster-bidrag av danska
Innovationsfonden om 0,8 MDKK (cirka 1,2 MSEK). Bidraget ger
ytterligare resurser för utveckling av en säker och effektiv
behandling för hundar som diagnostiserats med cancer av typen DER2+.
Projektet kommer även att generera stödjande data för AV001,
AdaptVacs prekliniska utvecklingsprogram riktad mot HER2+ mänsklig
bröstcancer.

· Den 24 oktober lanserade ExpreS[2]ion en ny skräddarsydd
S2-cellinje, HighMan-S2?, efter flera år av forskning och utveckling.
Detta är den första produkten i ExpreS[2]ions nya funktionellt
modifierade S2-produktlinje, GlycoX-S2?, som utnyttjar och utvidgar
fördelarna med ExpreS[2]-plattformen vid utvecklingen av nya och
effektiva vacciner och immunterapi.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning

E-post: ca@skmg.se (ca@skmg.sem)

Telefon: +46 70 755 95 51

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till
ExpreS2ion Biotech Holding AB baserat i Sverige, med
organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad
plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk
utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya
vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt
mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete
med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar
överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar
även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag
AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information,
vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-biote...
https://mb.cision.com/Main/14402/2961090/1140962.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.