Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion meddelar inledande av klinisk fas I/IIa-studie avseende nytt vaccin mot malaria i blodfas

Hørsholm, Danmark - ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion")
meddelar idag, den 18. Oktober, att bolagets samarbetspartner, the
Jenner Institute vid universitetet i Oxford, inleder en klinisk fas
I/IIa-studie för att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och
effektiviteten hos vaccinkandidaten RH5.1 mot Plasmodium
falciparum-malaria i blodfas, som produceras med hjälp av ExpreS2ions
patenterade plattform ExpreS2.

Om vaccinet

RH5.1 är ett nytt rekombinant malariavaccin som utvecklas av the
Jenner Institute. Vaccinet baseras på rekombinant RH5.1-protein som
produceras i Expres2-plattformen med hjälp av Drosophila Schneider
2-celler. RH5.1 är en del av ett större proteinkomplex som skapas av
malariaparasiten under infektionen vilket hjälper parasiten att
infiltrera de röda blodkropparna och därmed förorsaka sjukdomen.
Vaccinet ämnar blockera infiltrationen av de röda blodkropparna och
därmed hindra sjukdomsförloppet.

Om studien

Studien som nu inleds finansieras av Leidos Inc ("Leidos"), som en del
av Leidos kontrakt med amerikanska United States for International
Development (USAID) gällande utveckling och tester av
malariavacciner. Studien är planerad att utföras i 36-48 friska
brittiska försökspersoner. Det inledande syftet med studien är dels
att utvärdera säkerheten hos vaccinet och utsträckningen av responsen
hos försökspersonernas immunförsvar, men även att identifiera optimal
storlek på dos för vaccinet. Efterföljande steg i studien kommer att
undersöka hur effektivt vaccinet är avseende att förebygga malaria.
Detta görs genom att jämföra individer som genom denna studie har
erhållit optimal dos av vaccinet med individer som ej har erhållit
vaccinet, när dom utsätts för malariaparasiter. Den första delen av
studien kommer att pågå i minst ett år.

Bakgrund

Malaria är ett stort globalt problem, med över 3,2 miljarder människor
som lever med risk att smittas av malariainfektion. År 2015 bedömdes
malaria orsaka cirka 438 000 dödsfall varav en majoritet (cirka 70
procent) skedde hos barn under fem år. I dagsläget finns inget
generellt godkänt vaccin tillgängligt mot malaria vilket innebär att
det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt malariavaccin.

The Jenner Institute och universitetet i Oxford

The Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan universitetet i
Oxford och Pirbright Institute, fokuserat mot utveckling av vacciner
mot stora globala sjukdomar. Divisionen för medicinsk forskning vid
universitetet i Oxford är ett av de största biomedicinska
forskningsinstituten i Europa. Universitetet är rankat som det bästa
i världen, har en av de största portföljerna med kliniska studier i
Storbritannien samt omfattande expertis gällande att utveckla
forskningsresultat från laboratorium till kliniska studier.

VD Steen Klysner kommenterar

"Det är glädjande att kunna tillkännage inledandet av den kliniska
studien avseende vaccin mot malaria i blodfas tillsammans med en så
pass välrenommerad samarbetspartner, och vi är stolta över att
ExpreS2-plattformen har blivit en möjliggörande teknik för detta
spännande projekt."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till ExpreS2ion.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 Oktober 2016 kl. 10.00 CET.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2som möjliggör
kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa
proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och
zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans
med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av
sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner
med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-meddel...
http://mb.cision.com/Main/14402/2103084/576266.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.