Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

EXSITEC: KÖPER ZEDCOM FÖR 65 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Exsitec har tecknat avtal med Zedcom Holding om förvärv av samtliga aktier i Zedcom AB och Zedcom ISP för totalt 65 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Prognosen för 2021 är att Zedcom ska omsätta 52 miljoner kronor med ett ebita-resultat uppgående till cirka 9 miljoner kronor och bidraget till Exsitecs omsättning och resultat är på samma nivå som prognosen, heter det.

Köpeskillingen på totalt 65 miljoner kronor består av en kontant köpeskilling om cirka 42,5 miljoner kronor som erläggs i samband med tillträdet och en revers uppgående till 7,5 miljoner kronor som utbetalas 18 månader efter tillträdet.

Vidare erläggs cirka 15 miljoner kronor genom en riktad nyemission av totalt 76.103 aktier i Exsitec Holding till Zedcom Holding. Den riktade nyemissionen som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 kommer genomföras till en teckningskurs om 197:10 kronor per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för bolagets aktie på First North under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med 22 oktober 2021. Betalning i den riktade nyemissionen kommer ske i samband med tillträdet genom kvittning av Zedcom Holdings fordran på Exsitec Holding uppgående till cirka 15 miljoner kronor.

Tillträde beräknas ske närmsta veckan och är villkorat av att en omstrukturering av ägandet i Zedcom Holding genomförs. Förvärvet finansieras med egna medel och en förvärvskredit om 25 miljoner kronor samt genom kvittningsemissionen.
Författare Direkt-SE