Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-03

Extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Den 27:e november hölls en extra bolagsstämma i BioInvent International AB.

BioInvent utvecklar läkemedelskandidater inom immunonkologi. Bolaget har en bred pipeline med åtta olika projekt i olika utvecklingsskeden. Tre av projekten drivs sedan tidigare i samarbete med olika partners; Pfizer, Transgene respektive MSD.

Den 27:e oktober meddelande BioInvent att de slutit ett licensavtal med CASI Pharmaceuticals för utveckling och kommersialisering av antikroppen BI-1206 i Kina, Taiwan, Hongkong och Macao.

Som en del av licensavtalet åtog sig CASI Pharmaceuticals att teckna 29 395 311 nya aktier och 14 697 655 nya teckningsoptioner i BioInvent. Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 2,09 kr per aktie, vilket kan jämföras med en kurs runt 1,64 kr vid tiden för den extra bolagsstämman. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Stämman godkände enhälligt den riktade emissionen till CASI Pharmaceuticals.

Det beslöts också att göra en sammanläggning av aktier varvid 25 befintliga aktier ska läggas samman till en ny aktie. Detta motiverades främst med att den låga aktiekursen kan ha ett negativt signalvärde.

Vidare beslöts det att bolaget ska ansöka om en nedsättning av aktiekapitalet till en tiondel hos bolagsverket. Det stora antalet genomförda nyemissioner har ett till att aktiekapitalet nu är uppe i ca 70 MSEK, vilket inte är motiverat av bolagets verksamhet.

 

Datum/Plats: 2020 11 27 i Lund

Styrelse: Leonard Kruimer, Vessela Alexieva, Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Thomas Hecht, Anette Mårtensson, Bernd Seizinger

VD: Martin Welschof

Närvarande: Stefan Ericsson, Björn Frendéus, Kristoffer Rudenholm Hansson, Annika Boström (ombud för Omega Fund IV och VI) samt Elenor Boisen (ombud för Handelsbankens fonder). VD och ordförande deltog via videolänk.  Inklusive fullmakter och poströster var 35 % av alla aktier företrädda vid stämman.

Bolagsbevakare: Christian Månsson

Författare Bolagsbevakningen