Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Extrastämma i Poolia för att avyttra delar av dotterbolag

På tisdagsmorgonen (den 26 oktober) höll bemanningsföretaget Poolia en extrastämma för att aktieägarna skulle ta ställning till att sälja 5% av två olika dotterbolag till ledningspersoner i respektive bolag. Ämnet var ingen större publikdragare eftersom endast en aktieägare deltog förutom två från styrelsen och företagets vd Jan Bengtsson som fick förtroendet att leda stämman.

Den ende utomstående aktieägaren var Aktiespararnas ombud som även företrädde sitt eget innehav i Poolia. En naturlig fråga kan vara varför man kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma en gråmulen morgon i slutet av oktober, jo det är man skyldig till enligt den s k Leo-lagen när aktier man vill överlåta till närstående till bolaget. Namnet Leo härrör i detta fall från läkemedelsbolaget Leo i Helsingborg där några personer, bl a P G Gyllenhammar, erbjöds att köpa aktier till ett förmånligt pris. Detta uppmärksammades och ledde till att Leo-lagen infördes. Beslut enligt denna lag kräver att minst företrädare för 90% av närvarande och avgivna röster godkänner förslaget genom att rösta ja.

 

Vid dagens stämma i Poolia behövdes ingen rösträkning eftersom förslagen var väl förberedda och blev enhälligt antagna.

Kanske kan vi hoppas att årsstämman om exakt ett halvår, den 26 april 2022, röner större intresse från aktieägarna.

 

Bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen