Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Extrastämma nr 2 i Mavshack

En halvtimme efter den första extrastämman var det dags för dagens andra stämma i bolaget. Anledningen till att det blev två stämmor kan läsas i referatet från den första. Vi var samma tre deltagare med samma röstetal på båda stämmorna.

Det lite udda namnet Mavshack (shack i namnet uttalas som spelet schack) kommer sig av att en av grundarna beundrar bollklubben Mavericks i Dallas, Texas, dessutom gillar han RadioShack, en elektronikhandelskedja i USA. Han slog ihop namnen och så blev det Mavshack. Bolaget startade med streaming av video redan 2006, långt före de stora bolagen, tyvärr har de stora bolagen haft mer riskkapital så därför har Mavshack inte kunnat växa i samma takt som sina stora konkurrenter. Dessutom sysslar bolaget med hårdvara för IT och har ett 20-tal programmerare anställda i den, med indiska mått mätt, lilla staden Chandigarh på gränsen till Himalaya.

Förutom formaliapunkterna hade vi att besluta om att minska aktiekapitalet för täckande av förlust samt minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital. På dagens första stämma hade vi krattat manegen genom ändring av bolagsordningen för att kunna fatta dessa beslut. Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

Efter dessa beslut är aktiens kvotvärde 2,5 öre, något över dagens stängningskurs för aktien.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen